- A -

Adam April 2023

Afgangsrate for boliger

Apr23

- B -

Boligmodel

IconModelændringer
IconSammenfatning

- D -

Datarevision september 2020

Dataændringer

De præsenterede førsteårseffektene kommer fra beta udagve af modelversionen Adam April 2023. De beregnede effekter og analysen heraf er foreløbig.

dispornibel indkomst

- E -

efterspørgselselasticitet

Ejendomsskat

- F -

fCo

fCs

Finanseffekter

Forbrugssytem

fXa

Førsteårseffekter

- G -

Grundprisindeks

- I -

Indkomdtoverførsler

indkomst

indkomstelasticitet

- L -

Landbrugsproduktion

- M -

Modelændringer

Moms

- P -

pcpuetxh

pcpuxh

phk

pris

priselasticitet

Prisen på eksporten af fødevareprodukter

Produktsubsidier

- Q -

Qo1

- R -

real disponibel indkomst

- S -

skat

Sociale ydelser

Spg

Spp_cf

Spp_cg

Sppu

substitutionselasticitet

syv

- T -

Tpco2_bf

Tyrrr

Tyrrs

- X -

Xqz