Litteraturliste

Top  Previous  Next

Notater om modelversionen Apr23:

 

Dawit Sisay Temere

DSI011123

Reestimation af importrelationer

Dawit Sisay Temere

DSI091123

Reestimation af brancheprisrelationerne

Christian Sigurd Retoft

CSR120124

Forbrugsfunktion med boligpriser

Dan Knudsen og Dawit Sisay Temere

DSI120124

Reeksport, merchanting og processing

Dawit Sisay Temere og Tony Maarslet Kristensen

DSI100123

Eksport- og importpris fordelt på etcifret SITC

Karen Skriver Lauger og Tony Maarslet Kristensen

KSL011123

Grænsearbejdere i ADAMs arbejdsmarked

Karen Skriver Lauger og Tony Maarslet Kristensen

KSL041223

SU-modtagere i Apr23

Dan Knudsen

DKN101123

Anneks om aktiekursen

Dan Knudsen

DKN090623

Langsigtsvariable og langsigtsrelationer

Dan Knudsen

DKN190523

Lønrelationen i Apr23

Dan Knudsen

DKN170423

Sammenvejning af kvartalsvise boligprisindeks

Dan Knudsen


Offentlig realvækst i 2022

Karen Skriver Lauger

KSL030823

Inddragelse af kreditvilkår i boligmodellen til Apr23

Karen Skriver Lauger

KSL05423

Reestimation af boligmodellen til Apr23

Christian Sigurd Retoft

CSR07323

Respecifikation og genberegning af hostkor

Anette Borge

Tony Maarsleth Kristensen

ABO17123

Forbrugssystemet i løbende priser

Anette Borge Sørensen

ABO12d22

Reestimation af faktorblokken - Apr23

Christian Sigurd Retoft

Tony Maarsleth Kristensen

CSR28o22

Kulbrintevirksomhedernes selskabsskat

Cecilie Tandrup-Rasmussen

CTA06922

PSO på køretøjers forbrug af el

Anette Borge

ABO29722

Konstantled i forbrugssystemet

Øzge Burcu Köprülü

OEK07722

Reestimation af importrelationerne til den kommende modelversion

Christian Sigurd Retoft

CSR27622

Undersøgelse af egenskaberne ved en re-specificeret forbrugsfunktion

Tony Maarsleth Kristensen

Cecilie Tandrup-Rasmussen

TMK26122

BASTA22 - Beregning af afgiftssatser til ADAM

Cecilie Tandrup-Rasmussen

CTA08d21

Reestimation af sektorpriser

Cecilie Tandrup-Rasmussen og Dan Knudsen

CTA18822

Nye grundpriser afprøves i ADAM

Cecilie Tandrup-Rasmussen og Dan Knudsen

CTA05822

Ny opgørelse af grundpriser

 

Tidligere notater om finanseffekter

 

Søren Havn Gjedsted

Tony Maarsleth Kristensen

SHG040221

Førsteårseffekter ADAM Oktober 2020

Tony Maarsleth Kristensen

Anette Borge

TMK26n19

Førsteårseffekter ADAM juni 2019

Nikolaj M. D. Hansen

NMH05d17

Førsteårseffekter ADAM oktober 2016

Nikolaj M. D. Hansen

NMH22917

Førsteårseffekter ADAM oktober 2015

Nikolaj M. D. Hansen

NMH12917

Førsteårseffekter ADAM oktober 2014

Nikolaj Mose Hansen

NMH22515

Førsteårseffekter ADAM juli 2013

Nikolaj Mose Hansen,

Tony Maarsleth Kristensen

NMH19d14

Førsteårseffekter ADAM juni 2014

Ralph Bøge Jensen

RBJ03512

Førsteårseffekter i Adam-December 2009 - Sammenligning med Apr08 og Apr04

Dawit Sisay

DSI23d11

Comparison of ADAMs Apr04, Apr08 and Dec09 modelversion: first year effect