Sammenfatning

Top  Previous  Next

 

Papiret analyserer og dokumenterer førsteårsegenskaber og finanseffekter i Apr23. Analysen bruger de samme 21 scenarier, som har været brugt til at analysere førsteeffekten gennem flere modelversioner. Finanseffekterne ændres gradvist over tid, men ændringerne er små, og den samlede vurdering af de kortsigtede finanseffekter er ikke ændret meget gennem de seneste modelversioner.

 

De konkret beregnede effekter er - med enkelte undtagelser - større i Apr23 sammenlignet med forgængeren Okt20.