Indledning

Top  Næste

De præsenterede førsteårseffektene kommer fra betaudgave nummer 3 af modelversionen Adam April 2023. De beregnede effekter og analysen heraf er foreløbig.  

Grundforløbet er foreløbigt, og kan blive ændret. Det påvirker normalt ikke de relative multiplikatorer, men absolutte multiplikatorer vil kunne ændres. Bemærk særligt at der er problmer med fortegn i overgang til rentefradrag i personlig indkomstskat. Det kan påvirke tilbageløbseffekterr

 

Beregningen af finanseffekter er en vigtig del af modelanvendelsen. Finanseffekten beskriver virkningen af en ændring i et økonomisk-politisk instrument. Der er især to aspekter, som er særlig vigtige. Det er virkningen på den økonomiske aktivitet og på de offentlige finanser. I nedenstående præsenteres ændringer i 22 forskellige instrumentvariabler. Den umiddelbare effekt er altid den samme, nemlig en nettoudgift på 0.1 pct. af bnp. I det aktuelle grundforløb svarer det til 2.864 mia. kr. i 2023 (årets priser). Men effekten på de offentlige finanser afhænger af tilbageløb og dynamiske effekter. Der er især tilbageløb i offentlige indtægter, som afgifter og skatter. Tilbageløbseffekten afhænger i høj grad af aktivitetseffekten.

 

I tabel  1.1 vises aktivitetseffekten i det første år, hvor bnp er målet for aktiviteten. Virkningerne spænder bredt. De mindste effekter er 0.01 pct. på bnp, som er væsentligt mindre end den umiddelbare udgift. Det finder vi bl.a. i ændringer i selskabsskat og pensionsafkastskat. I den anden del af spektret er der effekter, som næsten matcher den umiddelbare udgift på 0.1 pct. af bnp. Her finder vi ændringer som påvirker aktiviteten i den offentlige sektor. En nedsættelse af vægtafgift eller registreringsafgift på biler har også en kraftig aktivitetseffekt.  

 

Tabel 1.1 Pct.vis effekt på bnp - 22 scenarier

    Jun14 Okt14 Okt15 Okt16 Jul17 Jul17x Okt18 Jun19 Okt20 Apr23
Varekøb fVo1 0.093 0.080 0.083 0.078 0.083 0.080 0.079 0.084 0.083 0.082
Off. besk. Qo1 0.124 0.122 0.123 0.134 0.145 0.141 0.142 0.147 0.147 0.147
Off. lønninger lo 0.006 0.002 0.003 0.005 0.007 0.011 0.010 0.012 0.020 0.023
Bygge- og anlægsinvest fIbo 0.102 0.084 0.088 0.081 0.087 0.086 0.085 0.088 0.088 0.083
Øvrige investeringer fImo 0.049 0.058 0.063 0.062 0.062 0.061 0.061 0.059 0.060 0.053
Arbejdsmarkedsbidrag Sya 0.025 0.020 0.022 0.026 0.025 0.024 0.024 0.025 0.033 0.036
Indkomstskat Ssysp 0.030 0.025 0.028 0.031 0.031 0.029 0.030 0.030 0.040 0.046
Vægtafgift Syv 0.082 0.064 0.069 0.088 0.088 0.086 0.088 0.059 0.067 0.065
Selskabsskat Syc 0.003 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.010 0.010 0.014 0.014
Kulbrinteskat Tirk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.008 0.008 0.011 0.012
Pensionsafkastskat Sywp 0.003 0.002 0.003 0.007 0.008 0.007 0.008 0.008 0.011 0.014
Off.ydelse Tyrrs 0.019 0.016 0.018 0.019 0.019 0.018 0.018 0.018 0.023 0.026
Off. ydelse, skattefri Tyrrr 0.032 0.027 0.030 0.032 0.032 0.031 0.031 0.031 0.040 0.046
Moms Spg 0.034 0.032 0.037 0.034 0.035 0.034 0.034 0.034 0.046 0.045
Energiafgift Spp_ce 0.044 0.042 0.041 0.049 0.050 0.049 0.049 0.051 0.067 0.066
Fødevareafgift Spp_cf 0.031 0.029 0.027 0.031 0.033 0.032 0.032 0.031 0.043 0.046
Benzinafgift Spp_cg 0.052 0.043 0.046 0.061 0.062 0.061 0.063 0.064 0.073 0.069
Subsidier Sppu 0.052 0.047 0.047 0.050 0.048 0.047 0.048 0.047 0.059 0.062
Ejendomsskat Spzej 0.019 0.019 0.024 0.015 0.015 0.014 0.031 0.032 0.038 0.057
Subsidier, ikke-varefordelt Spzuqr 0.054 0.045 0.040 0.039 0.042 0.043 0.053 0.054 0.014 0.016
Registreringsafgift Spr 0.067 0.065 0.068 0.062 0.065 0.065 0.075 0.065 0.076 0.100

 

Tabel 1.1 viser vækstegenskaberne for de 10 seneste modelversioner, hvor den procentvise effekt på bnp repræsenterer aktivitetseffekten. Aktivitetseffekterne er lidt kraftigere i modelversionen april 2023. I sammenligning med forgængeren fra oktober 2020 er aktivitetseffekten ca. 0.3 pct. større, når et simpelt gennemsnit af effekten på bnp kan bruges som målestok.

 

I et 10 årigt perspektiv er modellens kortsigtede aktivitetseffekter ikke meget forskellige. Men i nogle af de tidligere modelversioner er effekterne mindre eller større. Den hænger tit sammen med, at modellens sammenhænge løbende revideres og tilpasses. Men det kan også skyldes, at datagrundlaget ændres i perioden. Finanseffekterne fra modelversionerne Juni 2014 til April 2023 dækker en periode fra 2014 til 2023, hvor den danske økonomi har været gennem flere kriser. Udover at de økonomiske konjunkturer ændres, så er der metodemæssige revisioner af nationalregnskabet undervejs i perioden. Data- og metoderevisioner har sammen med ændrede strukturer og konjunkturer indflydelse på finanseffekterne, som de er beregnet i tabel 1.1.

 

I nedenstående analyseres de kortsigtede vækstegenskaber for modelversionen Adam april 2023 (Apr23). Egenskaberne belyses ved at sammenligne med modelversionen Adam oktober 2020 (Okt20), og de følgende afsnit beskriver de effekter, som ændringerne i model og data giver anledning til.

 

Tabel 1.2 viser effekten på offentlige finanser. Generelt er tilbageløbseffekten positiv. Den umiddelbare udgift er, som nævnt tidligere 2.864 mia. kr., men tabellen viser nettoeffekter på de offentlige finanser som er mindre. Det er et resultat af tilbageløbseffekter fra efterspørgsels- og udbudsadfærd. Høje aktivitetseffekter vil typisk øge tilbageløbseffekterne. Det gælder også Apr23, hvor nettoeffekten på de offentlige finanser er mindre end i forgængeren. Tilbageløbet er i gennemsnit 32.3 pct. i Apr23. I Okt20 udgjorde tilbageløbet 27 pct.

 

På kort sigt er pristilpasningerne små, og den øgede efterspørgsel udløser på kort sigt en mængdeeffekt. På længere sigt vil priseffekterne blive større og mængdeeffekterne mindre. Fx. er der fuld crowding out på arbejdsmarkedet på langt sigt. Bemærk at der ikke er medregnet dynamiske effekter på arbejdsudbud.

 

Offentlige lønninger, offentlige bygningsinvesteringer, vægtafgift og registreringsafgift skiller sig ud. Her er den samlede offentlige nettoudgift lille efter tilbageløb. Det hænger sammen med, at fx. nedsættelsen af afgiften giver en stor forøgelse af bilsalget. Kombinationen af en mindre afgift og et større bilkøb er ikke fuldt selvfinansieret, men der er et kraftigt tilbageløb for netop bilafgifter. For de øvrige instrumenter er spredningen knap så stor.  

 

Tabel 1.2 Effekt på offentlige finanser i året priser (mio. kr.)  - 22 scenarier

    Jun14 Okt14 Okt15 Okt16 Jul17 Jul17x Okt18 Jun19 Okt20 Apr23
Varekøb fVo1 -1441 -1281 -1316 -1350 -1431 -1389 -1388 -1508 -1528 -1857
Off. besk. Qo1 -1024 -1109 -1138 -1226 -1512 -1440 -1482 -1564 -1526 -1840
Off. lønninger lo -906 -939 -931 -945 -1034 -952 -1005 -1060 -1153 -1248
Bygge- og anlægsinvest fIbo -1357 -1213 -1226 -1253 -1198 -1193 -1198 -1309 -1275 -1571
Øvrige investeringer fImo -1214 -1628 -1635 -1727 -1762 -1757 -1673 -1815 -1611 -1751
Arbejdsmarkedsbidrag Sya -1610 -1690 -1674 -1706 -1715 -1724 -1713 -1802 -1797 -1951
Indkomstskat Ssysp -1655 -1773 -1758 -1795 -1818 -1825 -1831 -1965 -1939 -2148
Vægtafgift Syv -1031 -1264 -1221 -948 -885 -891 -880 -1418 -1382 -1715
Selskabsskat Syc -1905 -2046 -2109 -2211 -2262 -2263 -1886 -1992 -2210 -2371
Kulbrinteskat Tirk -2020 -1802 -1916 -1951 -2010 -2012 -1762 -1821 -1982 -2262
Pensionsafkastskat Sywp -1842 -1934 -1932 -1972 -2021 -2026 -1939 -2098 -2158 -2370
Off.ydelse Tyrrs -954 -1030 -1014 -1048 -1052 -1058 -1049 -1121 -1101 -1193
Off. ydelse, skattefri Tyrrr -1630 -1749 -1731 -1778 -1800 -1807 -1811 -1956 -1926 -2133
Moms Spg -1459 -1522 -1520 -1591 -1582 -1582 -1559 -1720 -1670 -2027
Energiafgift Spp_ce -1912 -2059 -2116 -2144 -2175 -2172 -2143 -2300 -2173 -2531
Fødevareafgift Spp_cf -2047 -2175 -2220 -2287 -2335 -2339 -2321 -2498 -2484 -2820
Benzinafgift Spp_cg -1834 -2040 -1980 -1819 -1812 -1815 -1781 -1925 -1890 -2334
Subsidier Sppu -1684 -1803 -1854 -1890 -1833 -1838 -1809 -1952 -1873 -2163
Ejendomsskat Spzej -1498 -1584 -1571 -1728 -1780 -1786 -1494 -1603 -1604 -1528
Subsidier, ikke-varefordelt Spzuqr -1324 -1278 -1422 -1497 -1459 -1511 -1296 -1369 -1785 -2045
Registreringsafgift Spr -847 -786 -770 -648 -615 -612 -528 -855 -769 -769

 

Bilag 1 viser effekter svarende til tabel 1.1 og tabel 1.2 på løn og beskæftigelse. I nedenstående er der fokus på finanseffekterne i modelversionen april 2023. Bilag 1 henviser til modelgruppepapirer, der beskriver finanseffekter i andre modelversioner.