Dataændringer

Top  Previous  Next

Førsteårsmultiplikatorerne i Apr23 analyseres og sammenlignes med Okt20. Derfor er grundforløbene næsten ens; der gælder især i de første år af fremskrivninegen. Førsteårseffekterne bør være direkte sammenlignelige. Det gælder uanset om der måles relativt eller i absolutte størrelser. Der kan være undtagelser på enkelte områder.

 

I Apr23 er setup af grundforløb en smule anderledes. Der er befolkningsvækst i grundløbet. I Okt20 forløbet var der ikke befolkningsvækst, så den undeliggende reale vækstrate i forløbet kunne alene tilskrives produktivitetsudviklingen. Ligeledes er reale og nominelle væsktrater er en smule højere. Nominelle og reale renter er også en smule højere. Det betyder - alt andet lige - at de absolutte mulitplikatorer vil blive en smule større. Gennemgangen af kortsigtseffekternee har dog ikke afsløret signifikante og synlige effekter, der kan relateres til ændringer i grundforløb.

 

I nærverende analyse er grundforløb dannet næsten samtidig med samme historiske tidspunkt og datagrundlaget er det samme. Derfor er vækstrater og numeriske værdier i grundforløbet næsten identiske. Det gælder derimod ikke, når der sammenlignes med tidligere modelversioner, hvor grundforløbet har et andet historisk udgangspunkt. Væksten i grundforløbene er sammenlignelige, men de numeriske værdier er anderledes og typisk mindre. Derfor må der forventes numerisk mindre effekter, når effekter omregnes til absolutte størrelser .