Skip to content

Interna­tional trade

Denmark’s international trade is attributed to many different countries inside as well as outside the European Union (EU) and comprises trade in goods as well as trade in services. The most important trading partners for Denmark are Germany, Sweden and Great Britain. Trade with countries outside the EU, e.g. USA and China, also play a significant role.
The statistics related to International Trade are used as input – together with other sources - for the balance of payments statistics.

Key figures
Related content in Interna­tional trade

Analyses

Hvordan indgår dansk produktion af varer i udlandet i nationalregnskabet?

25. marts 2021

Hvordan indgår dansk produktion af varer i udlandet i nationalregnskabet?

Globaliseringen betyder, at flere og flere danske virksomheder benytter globale forretningsmodeller, hvor varer produceres og sælges i udlandet uden at have været på dansk jord. De globale forretningsmodeller udfordrer den traditionelle opfattelse af bruttonationalproduktet (BNP) som et mål for dansk produktion.

How big are Danish exports and who are our main trading partners?

5. marts 2018

How big are Danish exports and who are our main trading partners?

In recent decades it has become more common to produce goods across national borders. Increasing globalisation challenges our understanding of what a country's exports encompass and what different statistical measures of exports show.

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

20. december 2017

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

I løbet af de seneste årtier er det blevet mere almindeligt, at varer produceres på tværs af landegrænser. Den øgede globalisering udfordrer forståelsen af, hvad et lands eksport egentlig omfatter og hvad de forskellige statistiske opgørelser af eksport viser.

Sverige er en vigtig samhandelspartner

23. maj 2017

Sverige er en vigtig samhandelspartner

Sverige er et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder, med en samlet eksport af varer og tjenester på 117,9 mia. kr. i 2016. Tilsvarende importerede vi varer og tjenester fra Sverige for 100,6 mia. kr.

I denne analyse beskrives samhandlen mellem Sverige og Danmark, samt Sveriges-eksportens betydning for den danske beskæftigelse.

Large increase in sales of goods abroad by Danish manufacturing industries

18. november 2016

Large increase in sales of goods abroad by Danish manufacturing industries

Globalisation means that Danish enterprises are increasingly organising their production across borders. Today, processing abroad, traditional trading with goods across borders, as well as purchases and sales of goods not crossing Danish borders (merchanting) have become closely linked. This trend has been particularly strong over the past decade.

Contact

Udenrigsøkonomi