Skip to content

Privacy and Cookie Policy

We use cookies to improve the user experience. By continuing on this page, you accept our use of cookies.

OK

Please read our Privacy and Cookie Policy here to find out more.

Interna­tional trade

Denmark’s international trade is attributed to many different countries inside as well as outside the European Union (EU) and comprises trade in goods as well as trade in services. The most important trading partners for Denmark are Germany, Sweden and Great Britain. Trade with countries outside the EU, e.g. USA and China, also play a significant role.
The statistics related to International Trade are used as input – together with other sources - for the balance of payments statistics.

Analyses

How big are Danish exports and who are our main trading partners?

How big are Danish exports and who are our main trading partners?

In recent decades it has become more common to produce goods across national borders. Increasing globalisation challenges our understanding of what a country's exports encompass and what different statistical measures of exports show.

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

I løbet af de seneste årtier er det blevet mere almindeligt, at varer produceres på tværs af landegrænser. Den øgede globalisering udfordrer forståelsen af, hvad et lands eksport egentlig omfatter og hvad de forskellige statistiske opgørelser af eksport viser.

Sverige er en vigtig samhandelspartner

Sverige er en vigtig samhandelspartner

Sverige er et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder, med en samlet eksport af varer og tjenester på 117,9 mia. kr. i 2016. Tilsvarende importerede vi varer og tjenester fra Sverige for 100,6 mia. kr.

I denne analyse beskrives samhandlen mellem Sverige og Danmark, samt Sveriges-eksportens betydning for den danske beskæftigelse.

Responsible for this page

Udenrigsøkonomi