Privacy and Cookie Policy

We use cookies to improve the user experience. By continuing on this page, you accept our use of cookies.

OK

Please read our Privacy and Cookie Policy here to find out more.

Balance of payments and the Interna­tional investment position

The balance of payments records the value of Denmark’s economic transactions between Denmark and the rest of the world while the international investment position records the stock of foreign assets and liabilities.

Introduction
The balance of payments records the value of Denmark’s economic transactions which are made within a given period between Denmark and the rest of the world.

The capital balance is a compilation of Denmark’s s foreign claims and debts (assets and liabilities) at a given time, e.g. by the end of a year.

The balance of payments can thus be regarded as a kind of profit and loss account, whereas the capital balance is a compilation of stocks. In this context, it must be mentioned that Denmark, as a small open economy, has substantial economic relations with the rest of the world seen in relation to the size of Denmark.
Key Figures
Balance of payment main items by items, receipts/expenditure, seasonal adjustment and country - Danmarks Statistik


Related content in Balance of payments and the Interna­tional investment position

Analyzes

Få industrikoncerner bidrager stort til Danmarks betalingsbalanceoverskud

Danmark har længe haft et betalingsbalanceoverskud over for udlandet. Industrien bidrager stort til betalingsbalanceoverskuddet fordi sektoren har omfattende nettovareeksport. Danske industrikoncerner har i stigende grad organiseret sig globalt med vareproduktion på tværs af grænser. Der er således en tæt sammenhæng mellem industriens investeringer i udenlandske datterselskaber samt dansk eksport og formueindkomst, der påvirker opgørelsen af betalingsbalancen.

Læs mere

The global organisation of industrial groups has an impact on the measurement of Danish production and income

The way in which Danish enterprises choose to organise their production and sales in the global economy impacts whether it is reflected as domestic production and value added (GDP) or only as income (GNI) in the national accounts. When Danish enterprises sell products abroad, the activities are included in Danish GDP, whereas income based on sales via subsidiaries abroad is only included in GNI. In this way, the choice of sales channel impacts the statistics on Danish production and income.

Læs mere

Industrikoncernernes globale organisering har betydning for opgørelsen af dansk produktion og indkomst

Hvordan danske virksomheder vælger at indrette deres produktion og afsætning i den globale økonomi har betydning for om det registreres som produktion (BNP) eller indkomst (BNI) i nationalregnskabet. Når danske selskaber afsætter varer i udlandet, så indgår aktiviteterne i dansk BNP, mens indkomst på baggrund af afsætning via datterselskaber i udlandet alene indgår i BNI. Valg af afsætningskanal har således betydning for opgørelsen af dansk produktion og indkomst.

Læs mere

How big are Danish exports and who are our main trading partners?

In recent decades it has become more common to produce goods across national borders. Increasing globalisation challenges our understanding of what a country's exports encompass and what different statistical measures of exports show.

Læs mere

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

I løbet af de seneste årtier er det blevet mere almindeligt, at varer produceres på tværs af landegrænser. Den øgede globalisering udfordrer forståelsen af, hvad et lands eksport egentlig omfatter og hvad de forskellige statistiske opgørelser af eksport viser.

Læs mere

Major revision of the balance of payments

In October 2014 the balance of payments has been revised.

Grafik: Revision 2014 - Danmarks Statistik

Read more about the revision

Responsible for this page

Mads Møller Liedig