RAS_PARTIEL - Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik - partiel År
2019 2020 2021
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019 2020 2021
ALDER_AMR ALDER_AMR   Alder ultimo måneden
ARBNR ARBNR   Arbejdsstedsnummer 2019 2020 2021
ARB_BEL_KOM_KODE ARB_BEL_KOM_KODE   Arbejdsstedskommune 2019 2020 2021
ARB_DST_ADGANGSADRESSE     Ingen label 2019 2020 2021
ARB_DST_ADGANGSADRESSE_ID ARB_DST_ADGANGSADRESSE_ID   ID for arbejdsstedsadressen ultimo november 2019 2020 2021
ARB_DST_ENHEDSADRESSE     Ingen label 2019 2020 2021
ARB_DST_ENHEDSADRESSE_ID ARB_DST_ENHEDSADRESSE_ID   ID for arbejdsstedsadressen ultimo november 2019 2020 2021
ARB_HOVED_BRA_DB07 ARB_HOVED_BRA_DB07   Branchekode 2019 2020 2021
ARB_SEKTORKODE ARB_SEKTORKODE   Sektorkode for arbejdsstedet 2019 2020 2021
ATP_BELOEB ATP_BELOEB   ATP-beløb i året 2019 2020 2021
ATP_BIDRAG_SATS_KODE ATP_BIDRAG_SATS_KODE   Sats for ATP-beløbet 2019 2020 2021
BOPAEL_ADGANGSADRESSE     Ingen label 2019 2020 2021
BOPAEL_ADRESSE_ID BOPAEL_ADRESSE_ID   ID for bopælsadressen ultimo november 2019 2020 2021
BOPAEL_ENHEDSADRESSE     Ingen label 2019 2020 2021
BOPAEL_KOM_KODE BOPAEL_KOM_KODE   Kommunekode for bopælen 2019 2020 2021
BREDT_LOENBELOEB BREDT_LOENBELOEB   Bredt lønbeløb 2019 2020 2021
BREDT_LOENBELOEB_EBS BREDT_LOENBELOEB_EBS   Bredt lønbeløb i erhvervsbeskæfigelsen 2019 2020 2021
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2019 2020 2021
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2019 2020 2021
CVRNR CVRNR   CVR-nummer 2019 2020 2021
DISCO_KODE DISCO_KODE   Disco kode for lønmodtagere 2019 2020 2021
DISCO_MATCHPRIO_KODE DISCO_MATCHPRIO_KODE   Kode der angiver kvaliteten af discokoden 2019 2020 2021
FIKTIV_ARB_KODE FIKTIV_ARB_KODE   Fiktivt arbejdssted 2019 2020 2021
FRAVAER_BESK_KODE FRAVAER_BESK_KODE   Midlertidigt fraværende fra beskæftigelse 2019 2020 2021
HELTID_32_KODE HELTID_32_KODE   Heltid eller deltidsbeskæftiget 2019 2020 2021
IE_TYPE IE_TYPE   Indvandrere, efterkommere , personer med dansk oprindelse 2019 2020 2021
I_BEFOLKNINGEN_KODE I_BEFOLKNINGEN_KODE   I befolkningen på referencetidspunktet 2019 2020 2021
JUR_BAGATEL_AAR JUR_BAGATEL_AAR   Over/under bagatelgrænsen 2019 2020 2021
KOEN KOEN   Køn 2019 2020 2021
LOENTIMER LOENTIMER   - Label mangler - 2019 2020 2021
NOV_TILSTAND_GRAD NOV_TILSTAND_GRAD   Tilstandsgrad i november 2019 2020 2021
OK_NR OK_NR   Økonomisk enheds-nummer 2019 2020 2021
OPR_LAND OPR_LAND   Oprindelsesland 2019 2020 2021
PNR PNR   Personnummer 2019 2020 2021
PRIMAER_STATUS_KODE PRIMAER_STATUS_KODE   Kode for primær tilknytning til arbejdsmarkedet 2019 2020 2021
SENR SENR   SE-nummer 2019 2020 2021
SMALT_LOENBELOEB SMALT_LOENBELOEB   Smalt lønbeløb 2019 2020 2021
SOC_STATUS_KODE SOC_STATUS_KODE   Socioøkonomisk status 2019 2020 2021
STOETTE_BESK_KODE STOETTE_BESK_KODE   Støttet beskæftigelse 2019 2020 2021
TILSTAND_GRAD_AAR_AMR TILSTAND_GRAD_AAR_AMR   Tilstandsgrad i året 2019 2020 2021
TILSTAND_KODE_AMR TILSTAND_KODE_AMR   Tilstandskode i AMR 2019 2020 2021
VERSION VERSION   Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2019 2020 2021