AMRUN_PARTIEL - Arbejdsmarkedsregnskab uden timenormering År
2019 2020
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019 2020
ALDER_AMR ALDER_AMR   Alder ultimo måneden
AMR_KILDE_KODE AMR_KILDE_KODE   Kode for datakilden til input data 2019 2020
ARBNR ARBNR   Arbejdsstedsnummer 2019 2020
ARB_BEL_KOM_KODE ARB_BEL_KOM_KODE   Arbejdsstedskommune 2019 2020
ARB_DST_ADGANGSADRESSE     Ingen label 2019 2020
ARB_DST_ENHEDSADRESSE     Ingen label 2019 2020
ARB_FUNKKODE ARB_FUNKKODE   Funktionskode for arbejdsstedet 2019 2020
ARB_HOVED_BRA_DB07 ARB_HOVED_BRA_DB07   Branchekode 2019 2020
ARB_SEKTORKODE ARB_SEKTORKODE   Sektorkode for arbejdsstedet 2019 2020
ATP_BELOEB ATP_BELOEB   ATP-beløb i året 2019 2020
ATP_BIDRAG_SATS_KODE ATP_BIDRAG_SATS_KODE   Sats for ATP-beløbet 2019 2020
BOPAEL_ADGANGSADRESSE     Ingen label 2019 2020
BOPAEL_ENHEDSADRESSE     Ingen label 2019 2020
BOPAEL_KOM_KODE BOPAEL_KOM_KODE   Kommunekode for bopælen 2019 2020
BREDT_LOEN_BELOEB BREDT_LOEN_BELOEB   - Label mangler - 2019 2020
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2019 2020
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2019 2020
CVRNR CVRNR   CVR-nummer 2019 2020
DISCO_KODE DISCO_KODE   Disco kode for lønmodtagere 2019 2020
DISCO_MATCHPRIO_KODE DISCO_MATCHPRIO_KODE   Kode der angiver kvaliteten af discokoden 2019 2020
FIKTIV_ARB_KODE FIKTIV_ARB_KODE   Fiktivt arbejdssted 2019 2020
FOED_DAG FOED_DAG   Fødselsdato 2019 2020
FRAVAER_BESK_KODE FRAVAER_BESK_KODE   Midlertidigt fraværende fra beskæftigelse 2019 2020
FRA_DATO FRA_DATO   Fra dato, dvs. dagen hvor tilstanden starter. 2019 2020
IE_TYPE IE_TYPE   Indvandrere, efterkommere , personer med dansk oprindelse 2019 2020
I_BEFOLKNINGEN_KODE I_BEFOLKNINGEN_KODE   I befolkningen på referencetidspunktet 2019 2020
JOBSTATUS_KODE     Ingen label 2019 2020
JUR_BAGATEL_AAR JUR_BAGATEL_AAR   Over/under bagatelgrænsen 2019 2020
KILDE_KODE KILDE_KODE   Entydig kode for datakilden 2019 2020
KOEN KOEN   Køn 2019 2020
OK_NR OK_NR   Økonomisk enheds-nummer 2019 2020
OPR_LAND OPR_LAND   Oprindelsesland 2019 2020
PNR PNR   Personnummer 2019 2020
PRIMAER_STATUS_KODE PRIMAER_STATUS_KODE   Kode for primær tilknytning til arbejdsmarkedet 2019 2020
SENR SENR   SE-nummer 2019 2020
SMALT_LOEN_BELOEB SMALT_LOEN_BELOEB   - Label mangler - 2019 2020
SOC_STATUS_KODE SOC_STATUS_KODE   Socioøkonomisk status 2019 2020
STOETTE_BESK_KODE STOETTE_BESK_KODE   Støttet beskæftigelse 2019 2020
TILSTAND_GRAD_AMR TILSTAND_GRAD_AMR   Tilstandsgrad for arbejdsmarkedstilstanden 2019 2020
TILSTAND_KODE_AMR TILSTAND_KODE_AMR   Tilstandskode i AMR 2019 2020
TILSTAND_LAENGDE_AAR TILSTAND_LAENGDE_AAR   Procentandel dage i måneden som tilstanden vedrører. 2019 2020
TILSTAND_LAENGDE_DAGE TILSTAND_LAENGDE_DAGE   Antal dage i måneden som tilstanden vedrører. 2019 2020
TILSTAND_LAENGDE_MDR TILSTAND_LAENGDE_MDR   Procentandel dage i måneden som tilstanden vedrører. 2019 2020
TILSTAND_TIMER_MDR TILSTAND_TIMER_MDR   Antal timer i måneden 2019 2020
TIL_DATO TIL_DATO   Til dato, dvs. dagen hvor tilstanden slutter 2019 2020
TIME_IMPUT_KODE TIME_IMPUT_KODE   Kode der angiver imputeringsmetode for lønmodtagere. 2019 2020
UDD_BESK_KODE UDD_BESK_KODE   Kode der angiver om man både er beskæftiget og igang med en uddannelse. 2019 2020
VERSION_NR VERSION_NR   - Label mangler - 2019 2020