Skip to content

Folkeskoleelever med mange klasseskift får lavere karakterer ved afgangsprøven

Analysis

De fleste elever i Danmark går ti år i grundskole fra 0. til 9. klasse - enten i folkeskole eller på en fri-eller privatskole. Nogle elever har et helt stabilt skoleforløb og går i den samme klasse i alle ti år, mens andre af forskellige årsager skifter klasse en eller flere gange.

Denne analyse ser nærmere på, hvor mange klasseskift elever i folkeskolen typisk oplever gennem deres skoletid, herunder hvilke elever der skifter klasse mange gange, samt hvordan antallet af klasseskift hænger sammen med afgangskarakterer og overgang til ungdomsuddannelse. Analysen beskriver sammenhængen mellem klasseskift og de valgte faktorer, men siger ikke noget om årsagssammenhængen mellem disse.

Analysens hovedkonklusioner:

  • I løbet af 0.-9. klasse har elever i folkeskolen typisk ét klasseskift. Klasseskiftene sker oftest fra 6. til 7. klasse, fra 8. til 9. klasse og fra 0 til 1. klasse.
  • Elever, hvis forældre har en lang videregående uddannelse eller en høj indkomst, har gennemsnitligt færre klasseskift end elever af forældre uden en kompetencegivende uddannelse eller med en lavere indkomst.
  • Kun 15 pct. af alle klasseskift sker i samme skoleår som adresseskift eller skift i familietype.
  • Elever med mange klasseskift opnår generelt et lavere karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse end elever med få klasseskift.
 Primary school students with several class changes receive lower grades at the final exam

Colophone

Primary school students with several class changes receive lower grades at the final exam

Subject group: Education and research

Released: 6 August 2020 08:00

No. 2020:12

ISSN pdf: 2446-0354

Contact:

Alex Skøtt Nielsen
Telephone: 39 17 31 35