Gå til sidens indhold

Tilpasninger til filformater, nye landekoder og variable

Indberetning via IDEP.web fra januar 2022

Fra januar 2022 fritages virksomheder med en årlig Intrastat eksport under 10 mio.  DKK for indberetning til Intrastat Eksport, mens virksomheder med en årlig Intrastat import under 13 mio. DKK fritages for indberetning til Intrastat Import. Virksomheder med import henholdsvis eksport over disse tærskelværdier skal fortsat indberette.

 

Nedenfor kan du læse om:

  • Forældede filformater og landekoder
  • De nye variable i Intrastat Eksport
  • Tilpasning til filformater
  • Tidsplan og support

Forældede filformater og landekoder udgår fra januar 2022

FTP, INTRA-DK og NY INTRA-DK udgår fra januar 2022

Disse filformater blev introduceret som midlertidige overgangsløsninger. De er forældede og udgår fra januar 2022. Vi anbefaler, at virksomhederne benytter Excel-format eller en tabulator/SDF-filtype.

 

Se nedenfor en oversigt over de filformater, der kan anvendes fra januar 2022.

Trecifrede landekoder udgår fra januar 2022 

De numeriske landekoder (ISOnum3) blev udfaset af EU i 2007, men af hensyn til indberetterne valgte Danmarks Statistik i en overgangsperiode at bibeholde dem parallelt med de officielle, alfabetiske koder (ISOalfa2), hvor hvert land angives ved hjælp af to bogstaver.

 

De trecifrede landekoder opdateres ikke længere. Fx findes der ikke en trecifret landekode for Nordirland, der efter Brexit skal angives særskilt. Derfor vil det ikke længere være muligt at anvende trecifrede landekoder fra indberetning vedrørende januar 2022. Se listen med de gældende alfabetiske koder med to bogstaver her: Liste over landekoder. Læs mere om landekoder her. 

De nye variable i Intrastat Eksport

Virksomheder, der skal indberette til Intrastat Eksport, skal fra januar 2022 afgive ekstra oplysninger om oprindelsesland og momsnummer på den udenlandske varemodtager. Fra indberetningsperioden januar 2021 vil det være muligt at indberette de to nye variable som frivillige oplysninger i IDEP.web.

Hvis jeres firma indberetter oplysninger til Intrastat via upload-fil, skal jeres nuværende filformat ændres, så det indeholder to nye variable. Ved manuel indberetning skal virksomheden sørge for at have de nye oplysninger klar til indtastning i formularen. De to nye variable, som skal tilføjes til filerne, er: Varemodtagerens momsnummer og Varens oprindelsesland.

Varemodtagerens momsnummer

IDEP.web validerer automatisk momsnummeret, når det indtastes eller uploades, dog kan der være en forsinkelse i validering af nogle numre. Du kan derudover selv verificere virksomheders momsnumre her:

Momsnumre i Danmark

Momsnumre i EU via VIES (Europa-Kommissionens hjemmeside)

I IDEP.web kan du blandt andet vælge Momsnummervalidering, hvor det er muligt at uploade en fil med EU-kunders momsnumre til validering.

Momsnummervalidering

 

Varens oprindelsesland

Varens oprindelsesland skal indberettes med en alfabetisk kode (ISOalfa2), der består af to bogstaver. Du kan downloade listen her: Oprindelseslandekoder. Læs mere om landekoder her.

 

Tilpasninger til filformater

Excel line, Multi Excel og Multi Excel Valuta

Danmarks Statistik tilbyder flere Excel-skabeloner, som kan downloades fra hjemmesiden. De kan anvendes både til Intrastat Import og Intrastat Eksport. De nyeste versioner af skabelonerne kan downloades nedenfor. Kolonnerne med nye variable til Intrastat Eksport er tilføjet sidst i rækken, så skabelonen vil kunne bruges til indberetning med de nye variable i 2022, men kan også anvendes allerede nu, hvor indberetning af de nye variable er frivillige i 2021. Se fileksempler nedenfor:

Intrastat Excel Line fileksempel med nye variable

Intrastat Multi Excel fileksempel med nye variable

Intrastat Multi Excel valuta fileksempel med nye variable

Intrastat Excel Line - dataimport

Intrastat Multi Excel - dataimport

SDF-Fil (SQL Server Compact Database File)

Kan anvendes både til Intrastat Import og Intrastat Eksport.

 

SDF-Fil kan også tilpasses til ny Intrastat Eksport ved at tilføje de to nye variable sidst i filen. Kontakt eventuelt jeres leverandør angående tilpasning af filformatet.

Intrastat SDF - filformat og dataimport

Intrastat SDF-fil - fileksempel

Text TAB

Kan anvendes både til Intrastat Import og Intrastat Eksport.

 

Text TAB kan også tilpasses til ny Intrastat Eksport ved at tilføje de to nye variable sidst i filen. Kontakt eventuelt jeres leverandør angående tilpasning af filformatet.

Intrastat Text TAB - filformat og dataimport

Intrastat Text TAB - fileksempel

 

Virksomhedsspecifikke filformater

IDEP.web understøtter oprettelse af eget filformat. Derfor findes der mange virksomhedsspecifikke formater. Som udgangspunkt kan brugerne vælge filtypen: Access, Dbase, Excel og Text. De mest benyttede typer er Excel og Text. Der skulle ikke være problemer med tilpasning af tabulatoradskilt eller Excel-typer, men brugerne skal selv sørge for opdateringen. Virksomheden kan eventuelt kontakte deres leverandør angående ændringer til systemet. Se vejledning: Opret eget importformat i IDEP.            

               

Tidsplan og support

  • November 2020 – oplysninger om de nye variable og tilpasninger af filertyper publiceres på Danmarks Statistiks hjemmeside.
  • Januar 2021 – nye filformater gøres tilgængelige.
  • Februar 2021 – fra indberetningsperiode januar 2021 vil det være muligt at indberette de to nye variable som frivillige oplysninger i IDEP.web. De nye upload-filerformater tages i brug, men gamle formater vil stadig kunne bruges.
  • Februar 2022 – fra indberetningsperiode januar 2022 skal de nye variable indberettes som tvungne oplysninger. Gamle filformater og landekoder vil ikke længere kunne bruges for perioder efter januar 2022.

 

Faglige spørgsmål om de nye variable:

Kontakt: intrastat@dst.dk

Tekniske spørgsmål angående tilpasninger af filformater:

Kontakt: idep@dst.dk

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist