LON - Lønstatistikken alle sektorer År
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . .
AARUDDB AARUDDB ANTAL ÅR EFTER ENDT UDDANNELSE
AFLFORM AFLFORM Aflønningsform 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
AFL_PERIODE AFL_PERIODE Aflønningsperiode 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . .
ALDER_LON ALDER_LON Alder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ALPOSNR ALPOSNR AlPosnr . 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ANSFORM ANSFORM Ansættelsesform for kommunalt-ansatte . . . . . . . . 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ANSV ANSV ANSÆTTELSE I VIRKOMHEDEN 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . .
ARBERF ARBERF ANTAL ÅR MED ARBEJDSMARKEDSERFARING 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . .
ARBNR ARBNR Arbejdsstedsnummer 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ARBSTKOD ARBSTKOD Arbejdsstedskode 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . .
AVIL AVIL ANSÆTTELSES VILKÅR 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . .
BESKARB BESKARB Antal beskæftigede på arbejdsstedet 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
BESKFIR BESKFIR Antal beskæftigede i firmaet 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
BFER BFER Betaling ifbm. ferie-, søgne- og helligedagsfravær, pr. år 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
BFRA BFRA Betaling ifbm. sygefravær mv., pr. år 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
BRAARB BRAARB Arbejdsstedets branchekode 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
BRAFIR BRAFIR Den juridske virksomheds branchekode 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek . . . . . . . . . . . 2008 2009 2010
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type . . . . . . . . . . . 2008 2009 2010
CVRNR CVRNR CVR_NR . . . . . . . . . . . 2008 2009 2010
DAGPGOD DAGPGOD Dagpengegodtgørelse, pr. år . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
DSEJER DSEJER Virksomhedens ejerform 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ERHANC ERHANC Erhvervserfaring . . . . . . 2003 2004 2005 . . . . .
FERIE_SH FERIE_SH Betalinger i forbindelse med ferie og andet, pr. præsteret time 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
FRAVAERTIMER FRAVAERTIMER Betalte fraværstimer årligt i kr 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . .
FUNK FUNK Lønmodtagerens arbejdsfunktion 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
FUNKKOD FUNKKOD Funktionskode 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
GENE GENE Genebetaling i kr pr præsteret time 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
GTIL GTIL Genetillæg, pr. år 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
GW GW Fortjeneste i alt i kr pr præsteret time . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
H H Præsterede timer 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . .
HGRP HGRP Hovedgruppekode for statsansatte . . . . . . . . 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JOBST JOBST Jobstatus 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JUBGRAT JUBGRAT Fratrædelsesgodtgørelse- og jubilæumsgratialer, pr. år . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JURNR JURNR Virksomhedens juridiske nummer 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . .
KOMARB KOMARB Arbejdsstedets kommune 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
KOMFIR KOMFIR Den juridiske virksomheds kommune 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MFTIL MFTIL Månedligt ferietillæg 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . .
MFTJ MFTJ Månedsfortjeneste 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MGTIL MGTIL Månedligt genetillæg 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . .
MKOM MKOM Kommunekode (sektor=3)/regionskode(sektor=4) . . . . . . . . . . . 2008 2009 2010
MPENS MPENS Månedlig pension 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MPERS MPERS Månedlige personalegoder 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
NORMTIM NORMTIM ANTAL TIMER PR. UGE 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . .
NW NW Smalfortjenesten (-pens), pr. time 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
NWPENS NWPENS smalfortjeneste incl pension mv. pr. præsteret time . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010
NWPM NWPM Månedsfortjeneste i kr(-ferietillæg) . . 1999 2000 2001 . . . . . . . . .
NWPMPLUS NWPMPLUS Månedsfortjeneste (+ferietillæg) i kr 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . .
OFFNTGRP OFFNTGRP Offentliggørelsesgruppe 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
OPRANDEL OPRANDEL Opregningsandel 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
OVERTID OVERTID Ingen label 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . .
PENS PENS Pension, pr. år 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PENSION PENSION Pensionsbidrag i kr pr præsteret time 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PERSGODE PERSGODE Personalegoder i kr pr præsteret time 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PGOD PGOD Personalegoder, pr. år 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PNR PNR Personnummer 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PRODNR PRODNR Produktionsenhedsnr . . . . . . . . . . . 2008 2009 2010
REF_FRADATO REF_FRADATO Fra-dato i perioden 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REF_TILDATO REF_TILDATO Til-dato i perioden 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SEKTOR SEKTOR Sektor 1=privat 2=stat 3=kommuner 4=regioner 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SENR SENR Virksomhedens Se-nummer . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SFTJ SFTJ Fortjeneste, pr. år 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SMFTJ SMFTJ Smalfortjeneste, pr. år 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SMFTJPENS SMFTJPENS smalfortjeneste incl. pension mv., pr. år . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010
STANDAG STANDAG ANTAL STANDARDDAGE 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . .
TAAR TAAR Tællingsåret 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TIMBET TIMBET Antal betalte timer . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TIMFERIE TIMFERIE Antal ferietimer . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TIMFRA TIMFRA Betalte fraværstimer 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TIMNORM TIMNORM Antal normale løntimer . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TIMOVER TIMOVER Antal overtimer 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TIMPRAE TIMPRAE Præsterede timer 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TIMSH TIMSH Antal fraværstimer pga. søgnehelligdage . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TIMUGE TIMUGE Antal normaltimer pr. uge . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TMETODE TMETODE ANGIVER OM PERSONEN ER FAST ELLER TIDLØNNET 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . .
UREGELM UREGELM Ingen label 1997 1998 1999 2000 2001 . . . . . . . . .
UREGLM UREGLM Uregelmæssinge betalinger 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
VERSION VERSION VERSION . . . . . . . . . . . 2008 2009 2010
W_ABS W_ABS Betalinger i forbindelse med sygefravær m.v., pr. præsteret time 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010