Skip to content

Statistisk Årbog 2014

Årbogen giver dig det måske bedste overblik over det danske samfund, vores liv og færden, kvinder og mænd, børn og voksne.

Få alt fra kuriøse informationer om en gennemsnitlig dansker til detaljeret specialviden om økonomi og arbejdsmarked - og diverse andre vigtige emner.

Danskernes liv er beskrevet fra vugge til grav på bogens over 500 sider.

Kort sagt kan du både blive klogere på det danske samfund og få udbygget din paratviden (test selv på www.dst.dk/quiz).

Fortid, nutid og fremtid
Årbogen har fokus på de mest aktuelle tal, men trækker også linjer tilbage i tiden - og i visse tilfælde belyser den også fremtiden.

Ser vi 30 år tilbage har den måde, vi danskere danner familie på, forandret sig en del. Men ægteskabet er stadig den dominerende samlivsform, idet 76 pct. af alle par, der bor sammen, er gift. Mens 18 pct. af ægteskaber indgået i 1950 var blevet opløst ved skilsmisse inden 25 års ægteskab, var det tilfældet for 38 pct. af ægteskaberne fra 1980.

Ser vi frem i tiden, sker der ændringer i antallet af unge og antallet af ældre. På nuværende tidspunkt er der 92 personer, som skal forsørges, for hver 100 personer i den erhvervsaktive alder (20-59 år). Den såkaldte forsørgerbyrde er dermed 0,92.

Ifølge befolkningsfremskrivningen vil forsørgerbyrden vokse til 0,94 i 2020 og 1,06 i 2030. I årene fremover vil der altså være flere, der skal forsørges, da der bliver flere og flere ældre mennesker i Danmark.

Historisk mange konkurser
For at forstå nutiden, må vi ofte se de seneste tal i forhold til tallene for de tidligere år. Eksempelvis har antallet af konkursramte virksomheder siden 2009 udgjort mere end 5.000 om året, hvilket er et historisk højt antal.

Rekorden blev sat i 2009 med 6.450, men siden da har antallet været faldende til at udgøre 5.000 sidste år. I perioden fra 1979 til 2009 har antallet svinget mellem 1.000 og 3.500 konkurser.

Kvinder og mænd
Vil du vide noget om forholdet mellem kvinder og mænd, er Årbogen også en interessant kilde. I en pressemeddelelse har vi sat lys på det. Få bl.a. at vide:

  • hvordan det går de kvindelige studenter
  • hvor mange kvinder der er i beskæftigelse
  • hvor mange kvinder der dømmes for vold
  • hvor mange kvinder der får bøde for at køre for stærkt.

Gennemsnitsdanskerne: Anne og Peter
www.dst.dk/gennemsnit kan du se en række oplysninger om gennemsnitsdanskerne. De hedder Anne og Peter. Mød dem bl.a. i en video, hvor de fortæller om deres liv.

Miniårbog

Årbogen har en lillebror, hvis du vil have et hurtigt overblik over det danske samfund: Danmark i tal.

Engelsk årbog
Årbogen findes også på engelsk som Statistical Yearbook.

Statistisk Årbog

Colophone

Statistisk Årbog
Other
ISBN: 978-87-501-2134-3
Released: 23 June 2014 09:00
No of pages: 530
Contact info:
Margrethe Pihl Bisgaard
Phone: 39 17 31 62