Skip to content

Statistical presentation

Contact info

Population and Education, Social Statistics
Henning Christiansen
+45 39 17 33 05

hch@dst.dk

Get as PDF

Elections to municipality councils

The statistics of the election to the municipalities and regions publishes around 2 months after the date of the deadline for complaints (media January the following year). The election is keep each fourth year. the third Tuesday i November months. The statistics publish for each municipality. The candidate is broken down on elected/nominated, parties and sex. The distribution on votes is broken down after party, postal votes, invalid votes. the statistics is based on extract from Kommunedata IT election system from which Statistics Denmark receive data from.

Data description

In the Statbank, the local government election is shown for each municipality by elected/listed candidates, parties and sex. Also the distribution of votes is shown by party votes, postal votes and invalid votes. For the election to the regional councils, the listed and elected candidates for each region are shown by sex and by distribution of votes, including personal votes.

In a separate article, corresponding to the discontinued Statistical Information in the series Population and Elections prepared for the Ministry for Economic Affairs and the Interior, you can see the distribution of candidates and votes for each party and each municipality. The article is available via the homepage of the Ministry for Economic Affairs and the Interior.

Statistics Denmark produces the statistics on the basis of data extractions received from the election software system (managed by KMD).

Classification system

The statistics is broken down on the 98 municipalities and 5 regions. Municipalities, regions

Sector coverage

Not relevant for these statistics.

Statistical concepts and definitions

Kandidatliste: Kandidater til valget opstilles på kandidatlister for hele kommunen eller regionen under ét. Hver kommune og region udgør et valgområde (valgkreds). Kandidatlister kan opstilles af de politiske partier eller af lokale borgergrupper og enkeltpersoner uden tilknytning til partierne (lokallister). For begge typer af kandidatlister gælder, at de skal være underskrevet af et antal vælgere som stillere.

Til kommunalbestyrelsesvalg kræves 25 stillere, i nogle af de større kommuner dog 50 og i Københavns Kommune 150. Til regionsrådsvalg kræves 50 stillere, i enkelte regioner 100.

Hvis en kandidatliste har sideordnet opstilling, vælges kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal. Listestemmerne har derfor ingen betydning for kandidatudvælgelsen.

Listeforbund: To eller flere kandidatlister kan støtte hinanden ved at indgå valgteknisk samarbejde. Valgteknisk samarbejde mellem to eller flere kandidatlister for samme parti mv. kaldes listeforbund. Listeforbund til kommunal- og regionalvalg indgås af to eller flere kandidatlister og er et valgteknisk samarbejde for at undgå stemmespild.

partiliste: Hvis en kandidatliste har opstillet kandidaterne i en prioriteret rækkefølge (partiliste), sker kandidatudvælgelsen på følgende måde: Først beregnes kandidatlistens fordelingstal. Kandidater, der har opnået et personligt stemmetal, der er lig med eller større end fordelingstallet, er valgt.

De kandidater, der ikke har opnået fordelingstallet i personlige stemmer, tildeles i partilistens rækkefølge og så langt, listestemmerne rækker, så mange listestemmer, at summen af personlige stemmer og listestemmer lige netop udgør fordelingstallet. De kandidater, der på den måde opnår fordelingstallet, er valgt.

Skal der vælges flere kandidater end dem, der har opnået fordelingstallet, vælges de i rækkefølge efter størrelsen af deres stemmetal. De ikke-valgte kandidater er stedfortrædere for de valgte af samme liste i rækkefølge efter størrelsen af deres stemmetal.

Ugyldige stemmer: En stemmeseddel er ugyldig, hvis: - den er blank - vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med et kryds - det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket af partierne eller hvilken kandidat uden for partierne vælgeren har villet give sin stemme - det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet - der er givet stemmesedlen et særpræg

Valgforbund: To eller flere kandidatlister kan støtte hinanden ved at indgå valgteknisk samarbejde. Valgteknisk samarbejde mellem to eller flere kandidatlister for forskellige partier mv. kaldes valgforbund. Valgforbund til kommunal- og regionalvalg indgås af to eller flere kandidatlister og er et valgteknisk samarbejde for at undgå stemmespild.

Statistical unit

Municipalities and regions.

Statistical population

Listed and elected candidates in the local and regional council elections.

Reference area

Denmark

Time coverage

Since the municipal reform, elections to municipality councils have taken place in 2009, 2013 and in 2017.

Base period

Not relevant for these statistics.

Unit of measure

Persons, votes

Reference period

21-11-2017

Frequency of dissemination

Every four years.

Legal acts and other agreements

There is no collection authority or EU regulation applying to this set of statistics. Data are provided by KMD as a service job. The job is carried out by Statistics Denmark as a service job for the Ministry for Economic Affairs and the Interior.

Cost and burden

The statistics are based on an administrative data. This means that there is no direct reporting task involved in the compilation of these statistics.

Comment

Further information can be found on the subject page or by contacting Statistics Denmark directly.