Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Mindreåriges kriminalitet er halveret på seks år

Antallet af registrerede lovovertrædelser begået af 10-14 årige er faldet dramatisk - også målt i forhold til antallet af unge. Konklusionen stammer fra Danmarks Statistiks publikation Kriminalitet 2015, som udkommer i dag.

Halvt så mange af de danske mindreårige bliver i dag dømt for kriminalitet, som det var tilfældet for seks år siden. De lovovertrædelser, der begås af mindreårige, er især butikstyverier samt brugstyverier af biler og cykler.

Det viser Danmarks Statistiks nye publikation Kriminalitet 2015, som belyser kriminaliteten i Danmark. Her kan du blive opdateret på, hvem der er ofre for kriminaliteten, hvem der er gerningspersoner, og hvor ofte kriminelle har tilbagefald til ny kriminalitet. 

Publikationen indeholder desuden et nyt afsnit, der belyser anholdelser foretaget af politiet. Det fremgår fx, at hver fjerde anholdte var en person, der ikke havde bopæl i Danmark - herunder turister, asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold.

Færre indbrud og tyverier

Der blev anmeldt fire pct. færre overtrædelser af straffeloven i 2015 end i 2014. Det svarer til et fald fra 8.700 anmeldelser pr. 100.000 indbyggere til 8.200 anmeldelser pr. 100.000 indbyggere. Faldet skyldes først og fremmest, at der blev anmeldt færre indbrud og tyverier.
Blandt årets øvrige resultater er følgende:

  • Det er hovedsageligt ældre, der dømmes for at overtræde færdselsloven. Kun fem pct. var under 20 år, og mere end halvdelen var 40 år eller derover.
  • Andelen af frihedsstraffe var størst for voldsforbrydelserne, hvor næsten otte ud af ti afgørelser endte med frihedsstraf. Det er dobbelt så ofte som for overtrædelser af staffeloven generelt.
  • De yngre aldersklasser dømmes oftest for overtrædelse af straffeloven. Mere specifikt er det de 15-24-årige, der dømmes mest, og de ældste over 50 år, der dømmes mindst. Dog er antallet af domme blandt de 15-19-årige faldet med 46 pct. de seneste ti år.

Du kan finde publikationen her For yderligere information kan du kontakte Lisbeth Lavrsen på 39 17 31 03 eller lil@dst.dk.

 
Tidligere artikler
27. marts 2017 Forskel på hvor børn og voksne ser teater
15. marts 2017 Sådan påvirker økonomien miljøet
7. marts 2017 Flere kvinder end tidligere har en højere indkomst end deres partner
1. marts 2017 Forskellen på forbruger­priserne i Grønland og Danmark svinger kraftig forbrugs­grupperne imellem
20. februar 2017 Færre ansatte, men flere akademikere i kommunerne
13. februar 2017 4.000 flere end tidligere opgjort fik dansk statsborger­skab i 2007 til 2015
10. februar 2017 Ændret metode betyder højere tal for tildelte statsborgerskaber
17. januar 2017 Danmarks Statistik på FN´s Verdens Data Forum 2017
17. januar 2017 Eksporten bragte dansk økonomi tilbage på sporet efter finanskrisen
16. januar 2017 To ud af tre virksom­heder er på sociale medier