Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Udgivelseskalender

Få et overblik over aktuelle og planlagte offentliggørelser i vores udgivelseskalender.

Udskydelse af Nyt fra Danmarks Statistik

20. februar:

Det er desværre nødvendigt at udskyde offentliggørelsen af Jordbrugets prisforhold 4. kvt. 2016 samt tilhørende statistikbanktabeller, som var planlagt til at udkomme i onsdag 22. februar 2017 kl. 9.00. Den er udskudt til 1. marts 2017 kl. 9.00.

Filtrer visning

Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
21‑02‑2017 09:00 Nyt Beskæftigelse for lønmodtagere (md) Beskæftigelse for lønmodtagere December 2016 Ja
21‑02‑2017 09:00 Tabel LBESK01: Lønmodtagere (måned) Beskæftigelse for lønmodtagere December 2016 Ja
21‑02‑2017 09:00 Tabel LBESK02: Lønmodtagere (måned) Beskæftigelse for lønmodtagere December 2016 Ja
21‑02‑2017 09:00 Tabel LBESK03: Lønmodtagere (måned) (sæsonkorrigeret) Beskæftigelse for lønmodtagere December 2016 Ja
21‑02‑2017 09:00 Tabel LBESK04: Lønmodtagere (måned) (sæsonkorrigeret) Beskæftigelse for lønmodtagere December 2016 Ja
21‑02‑2017 09:00 Tabel LBESK20: Lønmodtagere (kvartal) Beskæftigelse for lønmodtagere 4. kvt. 2016 Ja
21‑02‑2017 09:00 Tabel LBESK21: Lønmodtagere (kvartal) Beskæftigelse for lønmodtagere 4. kvt. 2016 Ja
21‑02‑2017 09:00 Tabel LBESK22: Lønmodtagere (kvartal) (sæsonkorrigeret) Beskæftigelse for lønmodtagere 4. kvt. 2016 Ja
21‑02‑2017 09:00 Tabel LBESK23: Lønmodtagere (kvartal) (sæsonkorrigeret) Beskæftigelse for lønmodtagere 4. kvt. 2016 Ja
21‑02‑2017 09:00 Tabel OBESK2: Offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelse for lønmodtagere 4. kvt. 2016 Ja
21‑02‑2017 09:00 Tabel OBESK3: Offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (sæsonkorrigeret) Beskæftigelse for lønmodtagere 4. kvt. 2016 Ja
21‑02‑2017 09:00 Tabel OBESK4: Offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (sæsonkorrigeret) Beskæftigelse for lønmodtagere 3. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Nyt Animalsk produktion (kvt.) Animalsk produktion 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel ANI1: Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) Animalsk produktion 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel ANI31: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) Animalsk produktion 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ Animalsk produktion 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel ANI81: Ægproduktion og produktionsformer Animalsk produktion 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Nyt Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU100: Arbejdsmarkedstilknytning (1000 personer) Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU101: Arbejdsmarkedstilknytning (1000 personer) Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU102: Arbejdsmarkedstilknytning (1000 personer) Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU103: Sæsonkorrigeret arbejdsmarkedstilknytning (1000 personer) Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU104: Arbejdsmarkedstilknytning (1000 personer) Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU120: Arbejdsmarkedstilknytning (procent) Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU121: Arbejdsmarkedstilknytning (procent) Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU122: Arbejdsmarkedstilknytning (procent) Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU123: Sæsonkorrigeret arbejdsmarkedstilknytning (procent) Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU124: Arbejdsmarkedstilknytning (procent) Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU200: Beskæftigede Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU201: Beskæftigede Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU202: Beskæftigede Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU203: Beskæftigede Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU300: AKU-ledighedens sammensætning Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU301: Bruttoledige Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU400: Arbejdskraftreserven Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU500: Beskæftigede med normal arbejdstid Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU501: Beskæftigede Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU502: Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid i hovedjob Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU503: Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid i hovedjob Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU504: Overarbejde for lønmodtagere Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 4. kvt. 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU600: Beskæftigede Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU601: Lønmodtagere Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU602: Beskæftigede Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU603: Beskæftigede med hjemmearbejde Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU604: Lønmodtagere Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel AKU605: Lønmodtagere Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Nyt Fertilitet Fertilitet 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel FERT1: Samlet fertilitet Fertilitet 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel FODP: Levendefødte Fertilitet 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel FOD11: Gennemsnitsalder for fødende kvinder og nybagte fædre Fertilitet 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel FOD111: Gennemsnitsalder for fødende kvinder og nybagte fædre Fertilitet 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel FOD33: Fertilitetskvotienter Fertilitet 2016 Ja
22‑02‑2017 09:00 Tabel FOD407: Fertilitetskvotienter Fertilitet 2016 Ja
23‑02‑2017 09:00 Nyt Kriminalitet (år) Anmeldte forbrydelser 2016 Ja
23‑02‑2017 09:00 Tabel STRAF20: Anmeldte forbrydelser og sigtelser Anmeldte forbrydelser 2016 Ja
23‑02‑2017 09:00 Tabel STRAF22: Anmeldte forbrydelser og sigtelser Anmeldte forbrydelser 2016 Ja
23‑02‑2017 09:00 Nyt Arbejdskraftundersøgelsen (år) Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke 2016 Ja
23‑02‑2017 09:00 Nyt Energiregnskab for Danmark Energi og udslip til luft 2015, revideret Ja
23‑02‑2017 09:00 Tabel ENE1HA: Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret) Energi og udslip til luft 2015 Ja
23‑02‑2017 09:00 Tabel ENE1HO: Energiregnskab i specifikke enheder (oversigt) Energi og udslip til luft 2015 Ja
23‑02‑2017 09:00 Tabel ENE1HT: Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret) Energi og udslip til luft 2015 Ja
23‑02‑2017 09:00 Tabel ENE2HA: Energiregnskab i fælles enheder (detaljeret) Energi og udslip til luft 2015 Ja
23‑02‑2017 09:00 Tabel ENE2HO: Energiregnskab i fælles enheder (oversigt) Energi og udslip til luft 2015 Ja
23‑02‑2017 09:00 Tabel ENE2HT: Energiregnskab i fælles enheder (detaljeret) Energi og udslip til luft 2015 Ja
23‑02‑2017 09:00 Tabel ENE3H: Bruttoenergiforbrug i fælles enheder Energi og udslip til luft 2015 Ja
23‑02‑2017 09:00 Tabel ENE4HA: Energiregnskab i værdier. Anvendelse af energi, detaljeret Energi og udslip til luft 2017 Ja
23‑02‑2017 09:00 Tabel ENE4HO: Energiregnskab i værdier. Tilgang og anvendelse af energi, oversigt Energi og udslip til luft 2017 Ja
23‑02‑2017 09:00 Tabel ENE4HT: Energiregnskab i værdier. Tilgang af energi, detaljeret Energi og udslip til luft 2017 Ja
23‑02‑2017 09:00 Tabel RESMAD: Personer visiteret til madservice Sociale ydelser til ældre 2016 Ja
24‑02‑2017 09:00 Nyt Bygningsopgørelse Bygninger 1. januar 2017 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel BYGB12: Bygninger Bygninger 2017 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel BYGB34: Bygningsbestandens areal Bygninger 2017 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel BYGB40: Bygninger og deres opvarmede areal Bygninger 2017 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel BYGB50: Bygninger og deres bebyggede areal Bygninger 2017 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel BYGB60: Bygninger og deres etageareal Bygninger 2017 Ja
24‑02‑2017 09:00 Nyt Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Januar 2017 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel DETA11: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks December 2016 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel DETA21: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Januar 2017 Ja
24‑02‑2017 09:00 Nyt Industriens og engroshandlens lagre (år) Industriens lagre 2016 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel LAG5S: Ændringer i industriens og engroshandlens lagre Industriens lagre 4. kvt. 2016 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel LAG6: Industriens og engroshandlens lagre Industriens lagre 4. kvt. 2016 Ja
24‑02‑2017 09:00 Nyt Sogne Medlemmer af Folkekirken 1. januar 2017 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel KM1: Folketal den 1. i kvartalet Medlemmer af Folkekirken 1. kvt. 2017 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel KM11: Folketal den 1. i kvartalet Medlemmer af Folkekirken 1. kvt. 2017 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel KM2: Ind- og udmeldelser af folkekirken Medlemmer af Folkekirken 4. kvt. 2016 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel KM22: Ind- og udmeldelser af folkekirken Medlemmer af Folkekirken 4. kvt. 2016 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel KM3: Fødte og døde Medlemmer af Folkekirken 4. kvt. 2016 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel KM33: Fødte og døde Medlemmer af Folkekirken 4. kvt. 2016 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel KM4: Kirkelige handlinger Medlemmer af Folkekirken 2016 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel KM44: Kirkelige handlinger Medlemmer af Folkekirken 2016 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel KM5: Folketal 1. januar Medlemmer af Folkekirken 2017 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel KM55: Folketal 1. januar Medlemmer af Folkekirken 2017 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel KM6: Folktal 1. januar Medlemmer af Folkekirken 2017 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel RAS202: Befolkningen (ultimo november) Registerbaseret arbejdsstyrke, arbejdsstyrke 2015 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel RAS205: Befolkningen (ultimo november) Registerbaseret arbejdsstyrke, arbejdsstyrke 2015 Ja
24‑02‑2017 09:00 Tabel RAS209: Befolkningen (ultimo november) Registerbaseret arbejdsstyrke, arbejdsstyrke 2015 Ja