Søjler ikon - Danmarks Statistik

Få overblik og hurtige tal fra vores statistikker

værktøj ikon - Danmarks Statistik

Dyk ned i og lav udtræk fra vores statistikbank

Faglige arrangementer

Bliv klogere på aktuelle faglige emner

SENESTE NYT
Svag udvikling i BNP
Graf thumbnail - Klik for større udgave
Bruttonationalproduktet (BNP) faldt 0,3 pct. i andet kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser, viser foreløbige beregninger.

Højere lønstigninger
Graf thumbnail - Klik for større udgave
I virksomheder og organisationer steg gennemsnitslønnen pr. time i årets andet kvartal med 1,3 pct. i forhold til samme kvartal sidste år.

Stort set uændret ledighed
Graf thumbnail - Klik for større udgave
Bruttoledigheden steg fra juni til juli med 500. Dermed var der 134.400 ledige i juli og tilsvarende var ledighedsprocenten uændret på 5,1 pct. af arbejdsstyrken.

› Flere Nyt fra Danmarks Statistik

Fejl i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 432

Der er desværre konstateret fejl i offentliggørelsen af Jernbanetransport 2013, som udkom 26. august 2014 kl. 9.00.

En revideret opgørelse vil blive offentliggjort hurtigst muligt - forventeligt først i løbet af mandag 1. september.

Revision af beregningsmetoder


Danmarks Statistik planlægger at revidere de beregningsmetoder, der ligger bag de månedlige indekstal for industriens produktion og omsætning.

Det skyldes, at der i enkelte måneder er forekommet store udsving i produktionsindekset, som ikke vurderes at være retvisende.

Danmarks Statistik forventer at gennemføre metodeændringerne inden udgangen af 2014 med henblik på offentliggørelse primo 2015. De metodemæssige ændringer vil så vidt muligt blive ført tilbage i tiden.
 
Statistisk Årbog 2014
Årets bog om danskerne er på gaden. I ord, tabeller og figurer beretter Statistisk Årbog om vores liv og færden, kvinder og mænd, børn og voksne. Måske det bedste overblik over det danske samfund.