Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Organi­sation

Vi er en statslig institution i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vi er inddelt i fem afdelinger og en række kontorer.

Klikbart organisationsdiagram

En styrelse prioriterer vores opgaver i den årlige arbejdsplan. Rigsstatistikeren har den faglige og administrative ledelse.

Præsentation og CV af Direktionen

Strategi og kvalitet

 Vores målsætninger og opgaver er beskrevet i detaljer i vores strategi, årlige statistikprogram og arbejdsplan:

Vores strategi og kvalitet

Vores mission er at udarbejde upartisk statistik om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

Vores mission, vision og værdier

Job i Dan­marks Stati­stik

 Vi er ca. 550 medarbejdere i Danmarks Statistik (opgjort i årsværk).

Vi er en familievenlig arbejdsplads, som lægger vægt på det sociale aspekt af at gå på arbejde.

Læs mere om at arbejde i Danmarks Statistik:

Job i Danmarks Statistik

Lovgivning og datasikkerhed

Danmarks Statistik følger FN's grundlæggende principper for officiel statistik. FN's statistiske Kommission vedtog den 14. april 1994 de grundlæggende principper for officiel statistik.

Adfærdskodeks for europæiske statistikker er udarbejdet for at styrke tilliden til det europæiske statistiksystem og for at sikre, at alle producenter af officiel statistik i EU anvender de bedste internationale statistiske principper og metoder.

Læs mere

Mål og resultater

Den årlige resultatplan fastsætter en række mål, som Danmarks Statistik skal opnå. Desuden gennemgår resultatplanen de strategiske målsætninger. Resultatplanen erstatter den tidligere resultatkontrakt.

Årsrapporten redegør i kort form for årets mål, resultater og regnskab. Rapporten består af beretning, målrapportering og regnskab. I målrapporteringen vurderes den samlede målopfyldelse af Danmarks Statistiks resultatkontrakt.

Borgerundersøgelsen undersøger hvert andet år befolkningens holdninger til officiel statistik og kendskab til Danmarks Statistik.

Læs mere

Internationalt samarbejde

Danmarks Statistik er en aktiv deltager i det internationale statistiske samarbejde. Vores deltagelse tager udgangspunkt i ønsket om at styrke den statistiske sammenlignelighed og udvikle fælles metoder. Vi har desuden en ambition om at få medindflydelse på udformning af de rammebetingelser, som underbygger det internationale statistiske samarbejde.

Læs mere

Ansvarlig for siden

Danmarks Statistik