Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Økonomisk model ADAM

Revision af nationalregnskabet 2016, Betaversion

Danmarks Statistik udkommer med en revision af betalingsbalancen og udenrigshandelen d.10. oktober, og efterfølgende kommer der d.15. november et nationalregnskab, der har indarbejdet disse revisioner.

Ultimo oktober 2016 gøres dele af de reviderede årsdata tilgængelige frem til og med 2012 gennem ADAMs databank. Oktoberudsendelsen kaldes en Betaversion, idet der kan komme ændringer til tallene, når de endelige tal offentliggøres den 15. november. Betaversionen vil blive tilgængelig for alle, idet man dog skal søge om adgangen.

Læs mere om betaversionen og nyt i statistikbanken


Flere i uddannelse

I analysen ses på den markante stigning i antallet af uddannelsessøgende i de seneste år. Den demografiske udvikling og den lave økonomiske vækst siden finanskrisen er en del af forklaringen. Analysen konkluderer at demografi og konjunktur tilsammen kan forklare 3/4 af den samlede stigning. Se mere i papiret


Revision af databanken november 2016

I efteråret kommer der revisioner fra betalingsbalance og udenrigshandelen for 2002 og senere år. Disse indarbejdes i næste offentliggørelse af nationalregnskabstal, planlagt til at udkomme mandag d.15. november 2016. Dette udløser et behov for en ny modelversion af ADAM, da endelige historiske tal bliver reviderede.


ADAMs databank juni 2016

I ADAMs databank fra juni 2016 er Gekkobankerne hit0616 og hist0616, samt AREMOS banken Simbk, nu stillet til rådighed for brugere af ADAM og ADAMs databank. Databanken passer til modelversionen Okt15. De primære kilder til banken er nationalregnskabet, sektorregnskaber inkluderende første kvartalbaserede tal for 2015. Derudover anvendes tal for offentlige finanser, ledighedsstatistik, offentlig forsørgede og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik. Tal for eksportmarkedsvæksten kommer fra OECDs International Trade by Commodity Statistics og Economic Outlook. Abonner på ADAMs databank.


Adam - en model af dansk økonomi Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi. Bogen giver en grundig beskrivelse af ADAM's opbygning og indhold.

Modellen repræsenterer den traditionelle syntese mellem keynesiansk og neo-klassisk teori. På langt sigt fungerer ADAM som en vækstmodel. ADAM er empirisk funderet, idet størstedelen af modellens adfærdsbeskrivende ligninger er estimeret ud fra data fra nationalregnskabet. Læs mere og download publikationen ADAM - en model af dansk økonomi.


Adam oktober 2015 - Okt15

Med modelversionen oktober 2015 er ADAM fuldt tilpasset til det hovedreviderede Nationalregnskab med basisår 2010. Figenblad - Logo for ADAM - foto af flickr-user: 3w4vDatabanken er blevet tilbageført og modellens stokastiske relationer er reestimeret. De seneste analyse og udviklingsopgaver har givet ændringer i modellen på områderne Arbejdsmarked og Uadam, forbrug og bolig, udenrigshandel, faktorblok, priser og løn, sektorbalancer og pension samt skatter, afgifter, indkomstoverførsler og subsidier.           

De estimerede relationer er meget sammenlignelige med dem, som blev fundet på tidligere nationalregnskabstal, og modellens multiplikatorer ligner den forrige modelversion, ADAM Okt14. 


Gekko 2.0

Til simulation med ADAM bruges nu Gekko version 2.0. Gekko er resultatet af en større udviklingsindsats, og der er tilføjet betydelig ny funktionalitet. Samtidig er den grundlæggende struktur gennemgået og kommandosyntaksen har flere markante ændringer. Hjælpefilen til Gekko indeholder en oversigt over ændringer. Modelgruppens brugervejledning kan ligeledes være nyttig i forbindelse med overgangen til Gekko. Gekkos hjemmeside. 

Abonner på ADAM

Vi tilbyder flere forskellige typer abonnementer på ADAM og ADAMs databank.

Økonomisk model ADAM

Abonner på ADAM

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi.

ADAM - en model af dansk økonomi - forside af publikation - Danmarks Statistik

Adam - en model af dansk økonomi

Lær at bruge modellen ADAM

Kursus - ADAM

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

ADAM