Cookies

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Mere om cookies

Blog

Her finder du tips og trick til at finde internationale, inden- og udenlandske kilder til statistikker.

Forfatterne er informationsspecialister fra Informationsservice og Bibliotek. Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller bib@dst.dk.

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.19. april 2017 af ABN

Ny undersøgelse om kvinder i ledelse

Vi har tidligere i denne blog nævnt Erhvervsstyrelsens undersøgelse af kønsfordelingen i virksomheders bestyrelser. Undersøgelsen var baseret på en stikprøve bestående af 169 af landets største virksomheder. Nu har DR’s Undersøgende Databaseredaktion gennemgået ledelsessammensætningen i samtlige registrerede firmaer i Danmark. Indsamlingen af data viser, at 499.070 personer lige nu fordeler i alt 1.242.178 forskellige ledelsesposter i mellem sig. 120.428 af disse personer er kvinder.

Mænd har i gennemsnit flere poster end kvinder. Kvinder udgør 24 pct. af personerne, men sidder på 18 pct. af posterne. Jo højere ledelsesrollerne er, jo færre kvinder er der. Ud af 145.468 bestyrelsesmedlemmer er 18 pct. kvinder, 14 pct. af de 42.255 bestyrelsesformænd er kvinder, mens hver ottende direktør i Danmark er en kvinde. 

Læs om metoden bag undersøgelsen og se flere tal i dette faktaark fra DR.


Tags: bestyrelser, ledere, ligestilling
Emne: Arbejde, indkomst og formue
Geografi: Dansk statistik


7. april 2017 af KTL

Uligheden fra vugge til grav

Allerede i den tidligste barndom dannes fundamentet for ulighed og denne forskel risikerer at følge en person gennem hele livet. Rockwool Fondens Forskningsenhed har udarbejdet en figur, der illustrerer forskelle i livsforløbet fra fødsel og barndom til voksenliv og alderdom.

På tværs af mødrenes uddannelse vises gennemsnitlige forskelle i børnenes livsforløb hvad angår fødselsvægt, færdigheder i børnehaven, dansk-resultater, kriminalitet, fuldført uddannelse, løn, hospitalskontakt,  om man er i arbejdsstyrken og i sidste ende, om man stadig er i live som 60-årig.

Læs publikationen hos RFF eller se og hør historien i filmen om "Den usynlige tråd".


Tags: social arv, livsforløb
Emne: Levevilkår
Geografi: Dansk statistik


31. marts 2017 af ABN

"Her bor jeg…"

du kan kigge ind til mig. Jeg sidder her på puden og trykker næsen flad mod ruden. De fleste kender sikkert Lotte Kærsås børnesang om forskellige måder at bo på. I Statistikbanken er der oplysninger om både boliger og de personer, der bor i boligerne.

To rapporter går et skridt videre, og ser på hvor mange, der bor sammen med svigerforældrene, henholdsvis hvordan studerendes boligsituation er.

KL – Kommunernes Landsforening har i analysen ”Under samme tag som svigermor” kigget på udviklingen i antallet og andelen af familier, der bor sammen med svigermor og/eller svigerfar i perioden 2007-2017. Analysen er lavet på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik, og viser bl.a., at der er en stigning i antallet af familier med flere generationer under samme tag, at der er store regionale forskelle, og andelen af disse familier er størst blandt indvandrere og efterkommere. Ifølge analysen er der over 10.000 familier, som har en eller begge svigerforældre boende - en stigning på 27 pct. siden 2007. Top fem over kommuner med størst andel af disse familier er Gribskov, Ishøj, Halsnæs, Brøndby og Albertslund.

DSK - Danske elever og Studerendes Kollegieråd står for en spørgeskemaundersøgelse blandt 3.982 udeboende gymnasieelever og studerende ved mellemlange og lange videregående uddannelser fra hele landet. Udover information om de studerendes boformer (bor sammen med nogen, bor alene, på kollegium, på værelse eller hos forældre), så indeholder rapporten et væld af oplysninger om boligudgifter, ønsker til bolig, tilfredshed med boligen, hvordan man har fundet sin bolig og hvor mange, der har været udsat for snyd ifm. lejemål.

Det er anden gang Boligundersøgelsen gennemføres. Første gang var i 2009.


Tags: boliger, boligudgifter, familier, studerende
Emne: Levevilkår
Geografi: Dansk statistik


23. marts 2017 af KTL

Navne i Norden

Nordens dag, der fejres hvert år den 23. marts, giver os anledning til at gøre opmærksom på statistikbureauerne i de andre nordiske lande. Ligesom Danmarks Statistik har vore søsterorganisationer omfattende websites med tabeller, database og publikationer. 

Fx kan du se hvilke navne, der er mest populære i de andre lande - hos hhv. Statistisk sentralbyrå (Norge)Hagstofa Íslands og Statistiska centralbyrån (Sverige). I Finland er det anderledes, for Tilastokeskus (Statistics Finland) står ikke for navnestatistikken, men man kan finde den via deres befolkningsregister.

Også FærøerneGrønland og Åland har deres egne statistikkontorer.

En genvej til generel, sammenlignelig statistik om alle de nordiske lande findes via Nordisk Råd, fx i deres database.


Tags: navne
Emne: Befolkning og valg
Geografi: International statistik


16. marts 2017 af KTL

Verden gennem 200 år

Lange tidsserier med tal, der spænder over mere end 2 århundreder, viser hvordan vore levevilkår har ændret sig.

"Our World in Data" illustrerer mange aspekter af vores dagligdag gennem tiderne, fx hvor mange år vi går i skole i forskellige lande og hvor stor en andel af verdens befolkning, der kan læse.  Emner som børnedødelighed, energiforbrug, økonomisk vækst m.v. vises også som grafer og verdenskort på sitet.
Et eksempel på data, der i sagens natur først kan indsamles fra 1945 ses i graferne om bestand og test af atomvåben.

Sitet drives af Max Roser, der er økonom tilknyttet University of Oxford.  I sin introduktion til sitet forestiller han sig en gruppe på 100 mennesker og illustrerer, hvordan denne gruppe ændrer sig gennem 200 år. I 1820 vil fx 43 af de 100 dø inden de fylder 5 år, mens det kun gælder for 4 af dem i 2015.  Klik evt. på illustrationen for at se en større version. 

 


Tags: uddannelse, nationaløkonomi, middellevetid, fattigdom, befolkning, læsefærdigheder, vaccinationer, miljø, krig
Emne: Levevilkår
Geografi: International statistik


10. marts 2017 af ABN

Kom helt tæt på etniske minoritetsunge i Danmark

Er der forskel på 18-årige etniske minoritetsunges liv i Danmark sammenlignet med jævnaldrende fra den danske majoritet? Det undersøger SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i ny analyse baseret på spørgeskemabesvarelser fra knap 900 unge med baggrund i 118 forskellige lande. Data fra de etniske minoritetsunge sammenlignes med tilsvarende data fra over 4.000 majoritetsdanske unge, også født i 1995.

De unge har fået spørgsmål inden for emner som familierelationer, fysisk og psykisk helbred og trivsel, fritidsliv, kriminalitet og seksualitet. Spørgsmålene går således tæt på bl.a. sprog og samtaleemner i hjemmet, husarbejde og kønsarbejdsdeling, selvværd og ensomhed, religiøse aktiviteter, oplevelser af diskrimination, erfaringer med alkohol og alder ved seksuel debut.

De to grupper har forskellige erfaringer med alkohol. Næsten alle majoritetsdanske 18-årige har smagt alkohol, mens 27 pct. af drengene og 37 pct. af pigerne fra etniske minoriteter ikke har rørt alkohol overhovedet.  Det er dog stadig de fleste i begge grupper, der har smagt alkohol.

Fælles for begge grupper af unge er også, at størstedelen af dem ikke hyppigt deltager i religiøse aktiviteter, at de ikke har oplevet diskrimination inden for det sidste halve år, og at de fleste føler sig stærkt knyttede til Danmark.

Læs mere om forskelle og ligheder mellem de to grupper i rapporten ”Etniske minoritetsunge i Danmark - En undersøgelse af årgang 1995”, der også giver en detaljeret beskrivelse af metoden bag, herunder svarprocenten, bortfald og brug af andre kilder.


Tags: efterkommere, familier, fattigdom, hash, indvandrere, integration, kriminalitet, levevilkår, ligestilling, racisme, rygning, trivsel, uddannelse, ulighed, unge
Emne: Levevilkår
Geografi: Dansk statistik


3. marts 2017 af ABN

Anmeldelser om databedrageri stiger fortsat

Fra 2015 til 2016 er antallet af anmeldelser om databedrageri steget med 25,5 pct. fra 15.399 til 19.321. Det ser man i Rigspolitiets database, hvor det er muligt at følge udviklingen i både antal anmeldelser og sigtelser på detaljerede overtrædelsestyper inden for bl.a. vold, indbrud, tyveri og økonomisk kriminalitet.

Den store stigning inden for databedrageri, som bl.a. omfatter svindel på internettet med kortoplysninger eller NemID-koder, skete fra 2014 til 2015, hvor tallet gik fra 5.628 anmeldelser til 15.399. En del af stigningen skyldes dog en ændring af registreringspraksis, så anmeldelser, der tidligere blev registreret som tyveri fra pengeautomat, nu registreres som databedrageri. Rigspolitiet kommenterer den årlige statistik i deres pressemeddelelser.

Databasen er så detaljeret, at det er muligt at følge udviklingen for fx indbrud i kolonihavehuse, tyveri fra byggepladser, tricktyveri på gadeplan og klip givet for kørsel venstre om et helleanlæg. Der er kvartalsvise, halvårlige og årlige tal fra 2007 og frem. De detaljerede tal kan fordeles på politikredse, mens overordnede kategorier, som overtrædelser af færdselsloven og økonomisk kriminalitet kan fordeles på kommuneniveau og vises på kort.


Tags: kriminalitet, internettet, lovovertrædelser, bedrageri, anmeldelser, sigtelser, færdselsforseelser
Emne: Levevilkår
Geografi: Dansk statistik


24. februar 2017 af KTL

OECD samler statistik om boligforhold i ny database

Hvordan varierer boligmønstret i OECD-landene? Og hvilke typer af husholdninger bor de fleste unge mennesker i?

OECD Affordable Housing Database samler tabeller om bestand af boliger og antal rum, husstande fordelt på ejer/lejer og  antal hjemløse. Udgifter og politikker for støtteordninger vedr. husleje indgår også. Se tabellerne via værktøjet "Compare your country" eller download tabellerne som pdf- eller excel-filer.

I Danmark ejer 15 pct. af husstandene deres bolig fuldt ud, mens 39 pct. er ejere med belånte boliger og 46 pct. er lejere. Kun Sverige, Nederlandene og Schweiz har mindre andel af husstande, der fuldt ud ejer deres bolig. I den anden ende af skalaen finder vi Rumænien, hvor 95 pct. af husstandene ejer deres bolig (Tabel HM1.3).

Næsten 81 pct. af ungdommen (mellem 15 og 29 år) bor sammen med deres forældre i Italien, hvor gennemsnittet for OECD er 59 pct. Kun i Canada er der færre unge mennesker, der bor hos forældrene, end i Danmark, hhv. 31 og 34 pct. Danmark har til gengæld en stor andel, der bor alene eller med en partner, hhv. 29 og 30 pct. Kun i Norge er der en større andel, der bor alene, nemlig 31 pct. I Finland bor 41 pct. af de unge mennesker sammen med en partner (Tabel HM1.4).

I databasen findes også skøn over antal af hjemløse i pct. af den totale befolkning. Her viser tallet for Danmark 0,1 pct. og for Sverige 0,36 pct. (Tabel HC3.1).


Tags: boliger, boligudgifter, hjemløse, unge
Emne: Levevilkår
Geografi: International statistik


15. februar 2017 af MJK

De større danske provinsbyer er vokset mest

Urbaniseringen i Danmark drejer sig ikke kun om tilflytning til hovedstadsområdet. Også de store provinsbyer er vokset, og de er i gennemsnit vokset mere end hovedstadsområdet.

Set over de seneste 90 år er den samlede befolkning i de 29 største provinsbyer forøget med 148 pct., mens hovedstadsområdet "kun" er vokset med 91 pct. Ølstykke-Stenløse er vokset mest (2124 pct.) efterfulgt af Køge (490 pct.) og Herning (403 pct.).

Det fremgår af analysen Urbaniseringen i Danmark siden 1926 fra Momentum. Heri belyses udviklingen i befolkningstallet for hovedstadsområdet, de 29 største provinsbyer samt for resten af landet.

Det er data fra Danmarks Statistik, der er baggrund for analysen. Nyere data kan hentes i Statistikbanken, mens data fra før 1976 kan findes i publikationer fra folketællingerne.

Momentum er et nyhedsbrev udgivet af KL.


Tags: befolkning, befolkningstal, folketal, folketællinger, byer, byudvikling, urbanisering
Emne: Befolkning og valg
Geografi: Dansk statistik


10. februar 2017 af KTL

Udsatte børn - hvordan trives de?

I "De udsatte børn - nøgletal 2017" beskriver KL de seneste indikatorer for emner som trivsel, fravær og karakterer i skolen. Andelen af udsatte børn og unge, der tager folkeskolens afgangsprøve, er stigende, og det samme er deres karaktergennemsnit ved prøven. Dog har de højere fravær fra skolen, og karakteren ved 9. klasses afgangsprøve er i gennemsnit 2 karakterer lavere, sammenlignet med de jævnaldrende ikke-udsatte elever. 

KL samarbejder med Danmarks Statistik  om målingen af kommunernes service. Indikatorerne om udsatte børn og unge kan ses på Danmarks Statistiks emneside og i Statistikbanken.

Hvordan de unge selv opfatter deres situation har SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd undersøgt. Godt 1500 anbragte børn og unge i alderen 11-17 år har svaret på spørgsmål om, hvordan de oplever deres liv og hverdag, fx hvordan de trives med anbringelsessted og skolegang. Der er også fokus på deres forhold til nære relationer som familie og venner. I rapporten "Anbragte børn og unges trivsel 2016" kan man bl.a. læse, at 90 pct. af de anbragte børn og unge generelt er glade for at gå i skole. Blandt de ikke-anbragte gælder det for 95 pct.   


Tags: udsatte, anbringelser, uddannelse, trivsel, børn, unge
Emne: Levevilkår
Geografi: Dansk statistik


Ansvarlig for siden

Informations­service og Bibliotek