Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Blog

Her finder du tips og trick til at finde internationale, inden- og udenlandske kilder til statistikker.

Forfatterne er informationsspecialister fra Informationsservice og Bibliotek. Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller bib@dst.dk.

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.19. september 2017 af KTL

International statistik

Hvor finder man officiel statistik, der kan sammenlignes på tværs af lande? Det gør man især hos Eurostat, OECD, World Bank, IMF og FN's  organisationer, fx  UN Statistics Division.

Alle disse organisationer har selvfølgelig hjemmesider og databanker, men en ny trend er portaler, der i højere grad lægger vægt på beskrivende artikler og visuelle fremstillinger af statistikkerne fremfor de traditionelle tabeller.

Nogle eksempler er Eurostats Statistics Explained med  forklarende tekst og grafer. OECD illustrerer alle indikatorer med grafer.  World Bank viser med portalen TCdata360 hovedsagelig grafer, hvor IMF's Data Mapper viser både verdenskort og grafer. 

Eftersom data frit kan hentes fra de internationale organisationer, dukker der også portaler op, som udnytter disse data på nye og spændende måder.  Typisk udspringer portalerne fra forsknings- eller universitetsmiljøer;  ofte anført af en entusiastisk grundlægger. Eksempler er Population.io, Our world in data og Gapminder.

Kan man stole på informationerne? Det kan være svært at sammenligne statistikker over landegrænser, da de enkelte lande indsamler og offentliggør deres statistikker på mange forskellige måder, bl. a. afhængigt af økonomi, lovgivning og kulturelle forhold.

Internationale organisationer som FN, OECD og EU arbejder derfor med at standardisere metoder og klassifikationer for at sikre sammenlignelige data på tværs af grænser. Fælles for disse organisationer er, at de ikke selv indsamler data men får dem leveret fra medlemsstaterne.

Selvom international statistik generelt har en god kvalitet, skal man i høj grad være opmærksom på metoden bag tallene. Der er ofte mange noter og undtagelser, der skal findes i den tilhørende dokumentation.  Det kan også være nyttigt at vide om statistikken er baseret på en forordning, som landene har pligt til at efterleve, eller en aftale på frivillig basis. Tag også formålet med organisationen og medlemskredsen af lande i betragtning.

Liste over internationale organisationer og deres statistikker, fordelt på emner, kan ses på vores linklister.


Tags: portaler, sammenlignelighed
Emne: Tværgående
Geografi: International statistik


14. september 2017 af KTL

Udenrigshandel i billeder

Observatory of Economic Complexity viser en visuel fortælling om udenrigshandel i omkring 200 lande, fordelt på varegrupper, for årene 1962 og frem. Projektet er udsprunget fra MIT Media Lab.

Hvert land har en landeprofil med links til visualiseringer, så man kan se svar på spørgsmål som fx, hvilke produkter importerer eller eksporterer Kina? Til hvilke lande eksporterer USA? Og hvilke lande har den største handel med fx grøntsager? For hvert land er der også beregnet "Economic Complexity Index", der viser graden af vidensintensitet i landets eksport, dvs. kompleksiteten af den viden, der anvendes ved fremstilling af produkterne.

Som eksempel er her link til Danmarks landeprofil og Danmarks eksport 2015.

illustration fra Economic Complexity Observatory

De bagvedliggende datasæt bygger på FN's database Comtrade, men er bearbejdet af amerikanske forskere for at skabe sammenhængende datasæt, der viser data for så mange lande og år som muligt. Alle anvendte datasæt kan downloades fra sitet.  

Mange flere eksempler på visualisering af internationale data om udenrigshandel kan ses hos UN Comtrade Labs


Tags: udenrigshandel, eksport, import, konkurrenceevne
Emne: Udenrigsøkonomi
Geografi: International statistik


7. september 2017 af KTL

Antallet af hjemløse i Danmark vokser

Antallet af hjemløse borgere er i 2017 opgjort til 6.635, hvilket er en stigning på 8 pct. i forhold til 2015. 25 pct. af de hjemløse er kvinder, som i de tidligere undersøgelser har udgjort ca. 22 pct.  

10 pct. af de hjemløse overnatter på gaden, mens 33 pct. har plads på herberg og andre 33 pct. finder ly hos familie eller venner, viser den seneste rapport fra VIVE  - "Hjemløshed i Danmark 2017".

Hvert andet år kortlægger VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) omfanget af hjemløshed, i 2017 for sjette gang. I uge 6 udfylder alle myndigheder og sociale tilbud et skema for hver hjemløs, de er i kontakt med. Formålet er at følge udviklingen i hjemløsheden, både på landsplan og i de enkelte kommuner. Rapporten indeholder bl.a. tabeller om køn, alder, etnisk baggrund og helbredsmæssige forhold, som fx psykisk sygdom og misbrug. På VIVE's temaside er der flere nøgletal og illustrationer om emnet.


Tags: hjemløse, udsatte, unge
Emne: Levevilkår
Geografi: Dansk statistik


1. september 2017 af ABN

Hvordan går det de unge fædre?

”De unge mødre” er et kendt begreb takket være en populær tv-reportageserie, der har kørt i 24 sæsoner. En ny analyse sætter nu fokus på de unge fædre. Forhold som uddannelse, anbringelser, kriminalitet og overførselsindkomster er analyseret på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 

Analysen giver viden om bl.a. social arv inden for anbringelser blandt de helt unge fædre (16-21-årige) og de unge fædre (22-25-årige) sammenlignet med ældre fædre (26-30-årige). 17,6 pct. af de helt unge har selv været anbragt uden for hjemmet på et tidspunkt i løbet af deres barndom. Det tilsvarende tal er 8,4 pct. og 3,9 pct. for hhv. de unge og de ældre fædre.

Ser man på fædrenes børn, så er andelen af førstefødte, som er eller har været anbragt uden for hjemmet, markant større end for de andre fædregrupper; nemlig 11,4 pct. mod 3,5 pct. (unge) og 1,4 pct. (ældre).

Det er CEBR (Centre for Economic and Business Research ved CBS), der har foretaget analysen for Mødrehjælpen. Analysen findes på Mødrehjælpens hjemmeside.


Tags: arbejdsmarkedstilknytning, familier, fædre, indkomster, kriminalitet, samfundsomkostninger, social arv, uddannelsesniveau, udsatte, unge
Emne: Levevilkår
Geografi: Dansk statistik


22. august 2017 af KTL

Offentligt forbrug i EU - hvad bruges dine penge til?

Den største del af de offentlige udgifter i alle EU-lande går til social beskyttelse, dvs. pensioner, boligstøtte, dagpenge osv. I 2015 udgør disse udgifter 19,2 pct. af BNP i EU som helhed. Finland ligger højest med 25,6 af BNP, Frankrig som nummer 2 med 24,6 pct og og Danmark på tredjepladsen med 23,6 pct. Allernederst finder vi Irland med udgifter til social beskyttelse svarende til 9,6 pct. af BNP.

Danmark havner på sidstepladsen i kategorien offentlig orden og sikkerhed (politi, fængsler, brandvæsen m.v.), der udgør 1 pct. af BNP mod EU-gennemsnittet på 1,8 pct. 

illustration government expenditure

Online publikation med artikler om de 10 hovedgrupper af offentlige udgifter findes i Eurostats portal ”Statistics Explained”, og hvert lands fordeling vises med bobler i infografik.

Tabellen ”General government expenditure by function (COFOG)” i Eurostats database indeholder mere detaljerede opgørelser over offentlige udgifter, fordelt på funktioner.

Tags: offentligt forbrug, offentlige finanser, nationaløkonomi
Emne: Nationalregnskab og offentlige finanser
Geografi: International statistik


10. august 2017 af ABN

Rocker- og bandekriminalitet i Danmark

Denne sommer har der været mange banderelaterede skyderier i både Aarhus og København. Antallet af skudepisoder, der vurderes at have relation til rocker- og bandekonflikter, varierer meget fra år til år. 2014 og 2015 var forholdsvis stille år med henholdsvis 16 og 17 skudepisoder i det offentlige rum. I 2016 eskalerede konflikterne til 54 skudepisoder, samme niveau som i 2009 og 2011 med henholdsvis 52 og 55 skyderier.

Rigspolitiet har siden 2008 år udgivet en årlig rapport med en situationsbeskrivelse af rocker- og bandemiljøerne. Der er nøgletal om antallet af personer tilknyttet miljøerne, antallet af skudepisoder, sager med sårede eller døde og antallet af indsendte våben.

Med mellemrum udgiver også Justitsministeriets Forskningsenhed analyser af rocker- og bandemiljøet. Senest i 2016 undersøger ”Flowet i rocker/bandemiljøerne” stabiliteten i miljøerne ved at kigge nærmere på antallet af nye medlemmer i forhold til antallet af fratrådte. Tidligere har forskningsenheden set på bandemedlemmers kriminelle karriere og kriminelle netværk i ungdomsårene og om der er specielle forhold i opvæksten, der karakteriserer de personer, der senere involveres i organiseret kriminalitet.


Tags: kriminalitet, bander, rockere
Emne: Levevilkår
Geografi: Dansk statistik


4. august 2017 af KTL

Øl er fra Tyskland og is er fra Italien

I hele EU blev der i 2016 produceret 39 milliarder liter øl. Tyskland har den største produktion på 8,3 milliarder liter, men de drikker det meste selv. Eksporten udgør 1,7 mia. liter, så groft sagt svarer det til at hver gang tyskerne eksporterer 1 øl, drikker de selv 4.

illustration med link til Eurostat

Nederlandene har den største eksport af øl på 1,9 mia. liter, Tyskland kommer på andenpladsen med 1,7 mia. liter og Belgien er nummer 3 med 1,5 mia. liter. EU-landene importerer kun små mængder øl fra lande uden for EU, mest fra Mexico og Serbien.

Eurostats statistikker om produktion viser også vores appetit for en anden sommervare, nemlig is, som der i 2016 blev produceret 3,2 mia. liter af. 19 pct. af EU's totale produktion af is finder sted i Italien, Tyskland står for 16 pct. og Frankrig for 14 pct.

 

illustration med link til Eurostat


Tags: produktion, udenrigshandel, forbrug
Emne: Erhvervslivets sektorer
Geografi: International statistik


3. juli 2017 af KTL

Arbejdsmiljø i Danmark

Hvordan er den fysiske og psykiske belastning for medarbejderne på de danske arbejdspladser?

50.000 beskæftigede personer mellem 18 og 64 blev i 2016 opfordret til at besvare 164 spørgsmål om psykisk og fysisk arbejdsmiljø og helbred. Resultatet af undersøgelsen "Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016", sammenlignet med de to foregående fra 2012 og 2014 kan nu ses hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Hovedresultater, med angivelse af de 5 jobgrupper med størst og mindst andel for udvalgte spørgsmål, findes i fakta-notatet. Bekymring for at at blive arbejdsløs er størst hos rengøringsassistenter og mindst i gruppen af politi og fængselsbetjente. Den jobgruppe, hvor der er størst andel, der er udsat for begrænsninger i arbejdet på grund af smerter er malere samt frisører og kosmetologer. De mest trætte efter arbejdsdagen er social- og sundhedsassistenter samt kokke og tjenere.

Mere detaljerede resultater vises grafisk på sitet "Arbejdsmiljø i Danmark", hvor man selv kan vælge fordeling på fx job, branche eller køn og alder.


Tags: arbejdsmiljø, helbred, sundhed
Emne: Levevilkår
Geografi: Dansk statistik


22. juni 2017 af KTL

Digital økonomi i EU

Eurostats nye digitale publikation "Digital economy & society in the EU" præsenterer baggrundsinformation vedr. det digitale indre marked. Den giver også svar på spørgsmål om, hvordan europæerne benytter sig af Internet og hvilke udfordringer, det giver for både individer og virksomheder.

Den mest populære aktivitet på nettet er forskellig fra land til land. Blandt personer, der har anvendt internet inden for de seneste 3 måneder,  er det fx over 90 pct. i Finland, Danmark og Nederlandene, der ordner bankforretninger.  I Bulgarien benytter 80 pct. sig af online telefon- eller videoopkald, hvor det i Danmark er 60 pct. og EU-gennemsnittet er på 39 pct. 

20 pct. af virksomhederne i EU tilbyder e-handel. Her er Danmark på andenpladsen med 29 pct. af virksomhederne, hvor Irland netop slår os, idet 30 pct. af landets virksomheder har e-handel. 

Se introduktion til publikationen som video eller i Eurostats News release

Digital economy & society in the EU

Danmarks Statistik sammenligner også EU-landene i publikationer om hhv. befolkningens og virksomhedernes IT-anvendelse.


Tags: e-handel, internettet, informationssamfundet
Emne: Uddannelse og viden
Geografi: International statistik


16. juni 2017 af ABN

Indvandreres medbragte uddannelse

Danmarks Statistik offentliggør i Statistikbanken tabeller over befolkningens højeste fuldførte uddannelse fordelt på herkomst, dvs. at tallene er opgjort på Personer med dansk oprindelse, Indvandrere samt Efterkommere. Statistikken dækker dog kun uddannelser taget i Danmark. Indvandrere har i de fleste tilfælde ikke afsluttet en uddannelse i Danmark, og de er derfor dårligt belyst af den almindelige uddannelsesstatistik.

Rockwool Fondens Forskningsenhed har i samarbejde med Danmarks Statistik stået for indsamling af data om indvandreres medbragte uddannelse, som giver bedre grundlag for at sammenligne uddannelsesniveau for indvandrere og personer med dansk oprindelse.

Undersøgelsen viser fx, at 27 pct. af indvandrere fra vestlige lande og 14 pct. fra ikke-vestlige lande har en lang videregående uddannelse, mens det samme gælder for 11 pct. af personer med dansk oprindelse. Statistikken uddybes ved at se på indvandrernes køn, alder, nationalitet og opholdsgrundlag, dvs. om man er flygtning, familiesammenført, er kommet for at studere eller arbejde.

Derudover ser analysen nærmere på indvandreres beskæftigelse - bruges uddannelsen i Danmark, og har indvandrere et job og en løn, der svarer til deres uddannelse? De overordnede resultater er offentliggjort i forskningsenhedens nyhedsbrev, mens undersøgelsen i sin helhed findes i Arbejdspapiret ”Indvandreres uddannelse”.

Det er den første systematiske dataindsamling af indvandreres medbragte uddannelse siden 2004. Resultater fra 2004-undersøgelsen kan ses i Danmarks Statistiks årspublikation ”Indvandrere i Danmark 2009”.

Den første større undersøgelse af denne type blev gennemført i 1999 og er offentliggjort i ”Indvandrernes uddannelse” af Danmarks Statistik.


Tags: indvandrere, integration, uddannelsesniveau, flygtninge
Emne: Uddannelse og viden
Geografi: Dansk statistik


Ansvarlig for siden

Informations­service og Bibliotek