Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Arbejds­løshed

Danmarks Statistik offentliggør både ledigheden baseret på arbejdskraftsundersøgelsen og baseret på registre. Det er i høj grad situationsafhængigt, hvornår man bør anvende det ene ledighedsbegreb frem for det andet.

Introduktion

Registerbaseret ledighed (Den Registerbaserede ledighedsstatistik)

Den registerbaserede ledighedsstatistik offentliggør månedlige tal for nettoledigheden og for bruttoledigheden.

Nettoledigheden kan føres tilbage til 1979, og den består af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der skønnes jobklar samtidig med at de ikke er i aktivering.

Bruttoledigheden kan føres til bage til 2007, og den består af summen af de nettoledige og de aktiverede der skønnes jobklar.

Den årlige registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS-statistikken) offentliggør ligeledes registerbaserede ledighedstal, svarende til de fuldt nettoledige den sidste uge af november hvert år.

Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsløshed (AKU-ledighed)

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og baserer sig årligt af en stikprøve på 89.000 danskere i alderen 15-74 år.

Arbejdskraftundersøgelsen er blevet offentliggjort siden 1994. Arbejdsløse (AKU-ledige) er ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen og som kan tiltræde et job inden for to uger efter referenceugen.

AKU-ledigheden baseres således på den internationalt anvendte definition.

 

Mængde-grafik af ledighedsbegreber

 

Læs også: Detaljeret beskrivelse af ledighedsbegreber og -statistikker

Nyt

Seneste nyt om Arbejdsløshed

Bruttoledigheden stiger lidt

5. januar 2017

Graf

I november steg bruttoledigheden med 1.100 fuldtidspersoner fra 112.100 til 113.200. Bruttoledighedsprocenten lå uændret på 4,2 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken.

Tabeller i Statistikbanken


3/10 midlertidigt ansatte vil ikke fastansættes

14. december 2016

Graf

Beskæftigede, der er midlertidigt ansat, er overvejende ansat på tidsbegrænsede vilkår, fordi de selv har ønsket, at jobbet var midlertidigt, eller fordi de ikke kan få en fastansættelse.

Tabeller i Statistikbanken


AKU-ledigheden er steget i løbet af 2016

23. november 2016

Graf

I tredje kvartal 2016 var der 189.000 AKU-ledige i alderen 15-64 år, korrigeret for sæsonudsving. Dette er en stigning på 3.000 personer siden andet kvartal 2016 og på 12.000 personer siden første kvartal 2016.

Tabeller i Statistikbanken


Dansk ledighed er lavest blandt nordiske EU-lande

19. oktober 2016

Graf

I andet kvartal 2016 udgjorde AKU-ledigheden 6,1 pct. af arbejdsstyrken i Danmark. Dermed placerer Danmark sig under både Sverige, der har en ledighed på 7,7 pct. og Finland, der har en ledighed på 10,2 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Stigning i arbejdsstyrken

18. februar 2016

Graf

For andet år i træk steg antallet af personer i arbejdsstyrken. I 2015 var 2.861.000 personer i alderen 15-64 år enten beskæftigede eller AKU-ledige, hvilket er 28.000 flere end i 2014.

Tabeller i Statistikbanken


Store forskelle i ledigheden - især i Storkøbenhavn

19. juni 2015

Graf

For sjette år i træk har Allerød Kommune landets laveste ledighedsprocent, mens det i den anden ende af skalaen er femte år i træk, at Ishøj Kommune har landets højeste ledighedsprocent.

Tabeller i Statistikbanken


Størst andel langtidsledige i 3F

7. oktober 2014

Graf

I maj 2014 var langtidsledigheden i de danske a-kasser forholdsmæssigt størst i Faglig Fælles a-kasse (3F), hvor 1,8 pct. eller 4.600 personer var langtidsledige.

Tabeller i Statistikbanken


AKU-ledigheden lavere end i starten af 2013

30. januar 2014

AKU-ledigheden lavere end i starten af 2013

AKU-ledigheden er faldet siden begyndelsen af 2013 trods en stigning i løbet af sommeren.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Arbejdsløshed - ny analyse af ledighedsforløb

Temapublikationen går bag om de månedlige ledighedstal ved at introducere to helt nye begreber i form af ledighedsrisiko og den forventede varighed af ledighedsforløbene, der i publikationen beregnes for dagpengeberettigede. Det sker ved brug af en ny forløbsdatabase.

Læs mere

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ledighedsbegreber

Der findes tre forskellige begreber for arbejdsløsheden - AKU-ledighed, nettoledighed og bruttoledighed. Hvornår skal man bruge hvilket begreb?

Ledighedsbegreberne forklaret på web-tv - Danmarks Statistik

Ledighedsbegreber

Bliv klogere på arbejdsmarkedsstatistik


Kursus - Arbejdsmarked

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Carsten Bo Nielsen