Arbejdsløshed

Danmarks Statistik offentliggør både ledigheden baseret på arbejdskraftsundersøgelsen og baseret på registre. Det er i høj grad situationsafhængigt, hvornår man bør anvende det ene ledighedsbegreb frem for det andet.

Registerbaseret ledighed (Den Registerbaserede ledighedsstatistik)

Den registerbaserede ledighedsstatistik offentliggør månedlige tal for nettoledigheden og for bruttoledigheden.

Nettoledigheden kan føres tilbage til 1979, og den består af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der skønnes jobklar samtidig med at de ikke er i aktivering.

Bruttoledigheden kan føres til bage til 2007, og den består af summen af de nettoledige og de aktiverede der skønnes jobklar.

Den årlige registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS-statistikken) offentliggør ligeledes registerbaserede ledighedstal, svarende til de fuldt nettoledige den sidste uge af november hvert år.

Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsløshed (AKU-ledighed)

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og baserer sig årligt af en stikprøve på 89.000 danskere i alderen 15-74 år.

Arbejdskraftundersøgelsen er blevet offentliggjort siden 1994. Arbejdsløse (AKU-ledige) er ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen og som kan tiltræde et job inden for to uger efter referenceugen.

AKU-ledigheden baseres således på den internationalt anvendte definition.

 

Mængde-grafik af ledighedsbegreber

 

Læs også: Detaljeret beskrivelse af ledighedsbegreber og -statistikker

Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsløshed

Arbejdsløse i Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU-ledige) opgøres forholdsvist detaljeret kvartalsvist på baggrund af en stikprøveundersøgelse. På et overordnet niveau opgøres AKU-ledige også månedligt.

Registreret ledighed

Den registerbaserede ledighedsstatistik offentliggør månedlige tal for nettoledigheden og for bruttoledigheden.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik
layoutgrafik
Publikationer
layoutgrafik

Seneste nyt om Arbejdsløshed

AKU-ledigheden faldt i andet kvartal
20. august 2014
Ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er ledigheden faldet i andet kvartal 2014 i forhold til kvartalet før. Korrigeret for sæsonudsving faldt AKU-ledigheden med 10.000 personer til 186.000 AKU-ledige på 15-64 år.
Ledighed i arbejdskraftundersøgelsen, 15-64-årige, sæsonkorrigeret

Danmarks AKU-ungdomsledighed fjerdelavest i EU
6. august 2014
I første kvartal var AKU-ledigheden i Danmark 14,0 pct. af arbejdsstyrken for de 15-24-årige. Den danske AKU-ungdomsledighed var EU's fjerdelaveste - væsentligt lavere end EU's gennemsnitlige ungdomsledighed på 23,3 pct.
Ledighedsprocenter i EU-landene for 15-24-årige, ikke-sæsonkorrigeret. 1. kvt. 2014

Uændret ledighed
31. juli 2014
I juni var der 133.900 bruttoledige. Det er uændret i forhold til måneden før og svarer til, at ledighedsprocenten i både maj og juni var på 5,1 pct. af arbejdsstyrken.
Bruttoledighed, nettoledighed og AKU-ledighed, sæsonkorrigeret

Størst andel af langtidsledige i Ishøj kommune
3. juli 2014
I februar 2014 var langtidsledigheden forholdsmæssig størst i Ishøj og Lolland Kommuner med langtidsledighedsprocenter på 3,0 pct. og 2,2 pct.
Langtidsledige i pct. af arbejdsstyrken fordelt på kommuner, ikke-sæsonkorrigeret

Næsten hver tredje AKU-ledig har søgt i over et år
27. maj 2014
Fra første kvartal 2010 til første kvartal 2014 er andelen af AKU-ledige, der har søgt arbejde i mere end et år, steget fra 20 pct. til 31 pct. Det er især blandt kvinderne, der er kommet flere, som har søgt i mere end et år.
Andel af AKU-ledige mænd og kvinder der har søgt arbejde i mere end 1 år. 2010-2014, 1. kvt. 15-66-årige

Fald i arbejdsstyrken
20. februar 2014
Arbejdsstyrken er faldet hvert år siden 2008. I 2013 var der 2.826.000 personer i alderen 15-64 år i arbejdsstyrken, og det er 85.000 færre end i 2008.
Arbejdsstyrken. 15-64-årige

AKU-ledigheden lavere end i starten af 2013
30. januar 2014
AKU-ledigheden er faldet siden begyndelsen af 2013 trods en stigning i løbet af sommeren.
AKU-ledighed for 15-74-årige, sæsonkorrigerede tal

Ledigheden højest i Ishøj og lavest i Allerød
7. februar 2013
I 2012 var bruttoledigheden højest i Ishøj, hvor 10,9 pct. af arbejdsstyrken var ledig. I den anden ende af skalaen ligger Allerød med en ledighed på 2,9 pct.
Bruttoledigheden fordelt på kommuner i pct. af arbejdsstyrken. 2012


Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Ledighedsbegreber

Der findes tre forskellige begreber for arbejdsløsheden - AKU-ledighed, nettoledighed og bruttoledighed. Hvornår skal man bruge hvilket begreb?

Ledighedsbegreberne forklaret på web-tv - Danmarks Statistik