Arbejdsløshed

Danmarks Statistik offentliggør både ledigheden baseret på arbejdskraftsundersøgelsen og baseret på registre. Det er i høj grad situationsafhængigt, hvornår man bør anvende det ene ledighedsbegreb frem for det andet.

Registerbaseret ledighed (Den Registerbaserede ledighedsstatistik)

Den registerbaserede ledighedsstatistik offentliggør månedlige tal for nettoledigheden og for bruttoledigheden.

Nettoledigheden kan føres tilbage til 1979, og den består af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der skønnes jobklar samtidig med at de ikke er i aktivering.

Bruttoledigheden kan føres til bage til 2007, og den består af summen af de nettoledige og de aktiverede der skønnes jobklar.

Den årlige registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS-statistikken) offentliggør ligeledes registerbaserede ledighedstal, svarende til de fuldt nettoledige den sidste uge af november hvert år.

Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsløshed (AKU-ledighed)

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og baserer sig årligt af en stikprøve på 89.000 danskere i alderen 15-74 år.

Arbejdskraftundersøgelsen er blevet offentliggjort siden 1994. Arbejdsløse (AKU-ledige) er ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen og som kan tiltræde et job inden for to uger efter referenceugen.

AKU-ledigheden baseres således på den internationalt anvendte definition.

 

Mængde-grafik af ledighedsbegreber

 

Læs også: Detaljeret beskrivelse af ledighedsbegreber og -statistikker

Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsløshed

Arbejdsløse i Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU-ledige) opgøres forholdsvist detaljeret kvartalsvist på baggrund af en stikprøveundersøgelse. På et overordnet niveau opgøres AKU-ledige også månedligt.

Registreret ledighed

Den registerbaserede ledighedsstatistik offentliggør månedlige tal for nettoledigheden og for bruttoledigheden.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik
layoutgrafik
Publikationer
layoutgrafik

Seneste nyt om Arbejdsløshed

30.600 langtidsledige i november 2013
8. april 2014
Antallet af langtidsledige personer var i november 2013 på 30.600, svarende til 1,2 pct. af arbejdsstyrken. Langtidsledigheden nåede 40.300 som et foreløbigt toppunkt i marts 2011.
Langtidsledige

Faldende bruttoledighed
27. marts 2014
Bruttoledigheden faldt fra januar til februar med 2.700 og var i februar på 140.600. Tilsvarende er ledighedsprocenten faldet fra 5,4 til 5,3 pct. af arbejdsstyrken.
Bruttoledighed, nettoledighed og AKU-ledighed, sæsonkorrigeret

De unge oplever størst risiko for arbejdsløshed
26. februar 2014
I 2013 vurderede 20 pct. af de beskæftigede lønmodtagere i alderen 15-64 år, at der var nogen eller stor risiko for, at de ville blive arbejdsløse inden for de kommende år.
Andel af lønmodtagerne, der vurderer at have nogen eller stor risiko for at blive arbejdsløs. Fordelt på alder

Fald i arbejdsstyrken
20. februar 2014
Arbejdsstyrken er faldet hvert år siden 2008. I 2013 var der 2.826.000 personer i alderen 15-64 år i arbejdsstyrken, og det er 85.000 færre end i 2008.
Arbejdsstyrken. 15-64-årige

AKU-ledigheden faldt i fjerde kvartal
19. februar 2014
Ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er ledigheden faldet igen i fjerde kvartal 2013. Ledigheden har været faldende siden andet kvartal 2012, kun afbrudt af en stigning i tredje kvartal 2013.
Ledighed i arbejdskraftundersøgelsen, 15-64-årige, sæsonkorrigeret

AKU-ledigheden lavere end i starten af 2013
30. januar 2014
AKU-ledigheden er faldet siden begyndelsen af 2013 trods en stigning i løbet af sommeren.
AKU-ledighed for 15-74-årige, sæsonkorrigerede tal

Hver anden er på deltid i Nederlandene
22. januar 2014
Nederlandene har den klart højeste andel af beskæftigede på deltid i EU med 49,7 pct. Af kvinderne er hele 76,6 pct. af de ansatte på deltid, mens det samme gælder for 25,9 pct. af mændene.
Deltidsansattes andel af alle beskæftigede i EU-landene. 15-64-årige i 3. kvt. 2013, ikke-sæsonkorrigeret

Ledigheden højest i Ishøj og lavest i Allerød
7. februar 2013
I 2012 var bruttoledigheden højest i Ishøj, hvor 10,9 pct. af arbejdsstyrken var ledig. I den anden ende af skalaen ligger Allerød med en ledighed på 2,9 pct.
Bruttoledigheden fordelt på kommuner i pct. af arbejdsstyrken. 2012


Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Ledighedsbegreber

Der findes tre forskellige begreber for arbejdsløsheden - AKU-ledighed, nettoledighed og bruttoledighed. Hvornår skal man bruge hvilket begreb?

Ledighedsbegreberne forklaret på web-tv - Danmarks Statistik