Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Registreret ledighed

Den registerbaserede ledighedsstatistik (brutto- og nettoledige) belyser den ledighed der er registreret i a-kasserne og de offentlige jobcentre. Den registrerede ledighed består af personer der modtager dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate personer der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Nettoledigheden kan på det overordnede niveau føres tilbage til 1979, mens bruttoledigheden, defineret som summen af de nettoledige og de aktiverede (herunder personer i løntilskud) der vurderes at være jobparate, kan føres tilbage til januar 2007.

Indhold

Den registerbaserede ledighedsstatistik (brutto- og nettoledige) belyser månedligt den ledighed, der er registreret i a-kasserne og de offentlige jobcentre og medtager personer, der modtager dagpenge, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate personer der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data fra de forskellige administrative registre modtages i form af sas-filer på en FTP-server fra STAR samt på flade filer via Cemos. Herefter valideres data kilde for kilde hvorefter samtlige data samles på ensartet form i PSD. Herefter overlapsbehandles samtlige indkomne data, således at ingen person herefter optræder med mere end 37 timers bruttoledighed pr. uge. Det er disse overlapsbehandlede data der anvendes til den månedlige produktion af diverse offentliggørelser herunder en række statistikbanktabeller over de bruttoledige, de forsikringsaktive a-kassemedlemmer samt de ikke-bruttoledige kontanthjælpsmodtagere.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Brugere: Kommuner, regioner, ministerier, jobcentre, organisationer, internationale organisationer, pressen, private virksomheder samt privatpersoner. Anvendelsesområder: Offentlige og private konjunktur- og strukturanalyser, uddannelse og offentlig debat. Den registerbaserede bruttoledighed kan føres tilbage til januar 2007, mens den tilsvarende nettoledighed kan tilbageføres til april 2000. Desuden findes der enkelte hovedserier for nettoledigheden der kan tilbageføres til 1979. Der er ikke lavet nogle egentlige tilfredshedsundersøgelser af den registerbaserede ledighedsstatistik, men brugen af statistikken og medieopmærksomheden har altid været stor.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er en registerbaseret totaltælling af de personer der er registreret som bruttoledige. Aldersmæssigt er statistikken begrænset til udelukkende at omfatte de 16-64-årige. I statistikken indgår desuden kun personer, der er registreret som modtagere af dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse, kontantydelse eller løntilskud og som samtidig vurderes at være jobparate. Det er ikke muligt at give et enkelt tal for statistikkens usikkerhed, men med det forbehold, at man skal modtage en af de førnævnte ydelser for at blive registreret som ledig, vurderes statistikken forholdsvis sikker.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Månedsstatistikken udkommer altid omkring 30 dage efter referencemånedens afslutning og årsstatistikken udkommer omkring 105 dage efter årets afslutning. Udgivelsestiderne overholdes i reglen altid og er fastlagt mere end et år i forvejen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Enkelte hovedserier for nettoledigheden er ført tilbage til 1910, se Arbejdsmarked 1996:28 (Statistiske Efterretninger). Siden 1910 har der dog været tale om flere databrud. Fra og med 1979 er den årlige nettoledighed på det helt overordnede niveau offentliggjort i statistikbanken uden større databrud. Fra og med januar 2007 suppleres den månedlige nettoledighedsstatistik med tal for bruttoledigheden. Da den registerbaserede ledighedsstatistik er baseret på en række administrative (nationale) registre er den selvsagt meget svær at sammenligne internationalt. Derfor anbefales det i stedet at benytte AKU-ledigheden til internationale sammenligninger.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

  • Månedlige offentliggørelser: Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken.
  • Kvartalsvise offentliggørelser: Statistikbanken.
  • Årlige offentliggørelser: Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt, Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger) og Statistikbanken.

Der findes mere information på: Temaside om arbejdsløshed.

Læs mere om tilgængelighed