Skip to content

Search result

    There were no results matching the query 'visiterede+timer+pr.+uge+til+varig+hjemmehjælp+personlig+pleje+og+praktisk+hjælp+til+beboere+på+plej'. Please try another search phrase.

    Need help?

    Do you need help finding the right statistics?