Skip to content

Search result

  Showing results 1 - 2 of 2

  Municipal accounts, groupings with text -

  By region, dranst function and grouping, ownership, kind, price unit and time
  2018-2022 (-)

  Drift - 3.32.50 Folkebiblioteker - Grp. 8 Andre udlånsmaterialer, Drift - 3.32.50 Folkebiblioteker - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 3.32.50 Folkebiblioteker - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.35.60 Museer - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 3.35.60 Museer - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.35.61 Biografer - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.35.62 Teatre - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.35.63 Musikarrangementer - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 3.35.63 Musikarrangementer - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.35.64 Andre kulturelle opgaver - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 3.35.64 Andre kulturelle opgaver - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.38.70 Fælles formål - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning - Grp. 1 Undervisning, Drift - 3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Grp. 2 Aktiviteter, Drift - 3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.38.74 Lokaletilskud - Grp. 1 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning, Drift - 3.38.74 Lokaletilskud - Grp. 2 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, Drift - 3.38.74 Lokaletilskud - Grp. 92 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folkeoplysende vok, Drift - 3.38.74 Lokaletilskud - Grp. 93 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeop, Drift - 3.38.74 Lokaletilskud - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.38.77 Daghøjskoler Grp. 1 - Kontanthjælpsmodtagere efter aktivlovens § 32, stk. 1, Drift - 3.38.77 Daghøjskoler - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner - Grp. 1 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i lov om befor, Drift - 3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.45.83 Fælles formål - Grp. 1 Fælles formål, Drift - 3.45.83 Fælles formål - Grp. 2 Idræt, Drift - 3.45.83 Fælles formål - Grp. 3 Folkebiblioteker, Drift - 3.45.83 Fælles formål - Grp. 4 Kulturel virksomhed, Drift - 3.45.83 Fælles formål - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 3.45.83 Fælles formål - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - Grp. 2 Somatik, Drift - 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - Grp. 4 Stationær psykiatri, Drift - 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - Grp. 5 Ambulant psykiatri, Drift - 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - Grp. 6 Praksissektoren (Sygesikring), Drift - 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - Grp. 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, Drift - 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - Grp. 2 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140), Drift - 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - Grp. 3 Personbefordring, Drift - 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 4.62.84 Fysioterapi - Grp. 1 Ridefysioterapi, Drift - 4.62.84 Fysioterapi - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 4.62.85 Kommunal tandpleje - Grp. 1 Tandpleje for 0-18-årige opdelt på kommunens egne klinikker, Drift - 4.62.85 Kommunal tandpleje - Grp. 2 Tandpleje 0-18-årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners k, Drift - 4.62.85 Kommunal tandpleje - Grp. 3 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker, Drift - 4.62.85 Kommunal tandpleje - Grp. 4 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale, Drift - 4.62.85 Kommunal tandpleje - Grp. 5 Støtte til tandproteser, Drift - 4.62.85 Kommunal tandpleje - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 4.62.90 Andre sundhedsudgifter - Grp. 1 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold, Drift - 4.62.90 Andre sundhedsudgifter - Grp. 2 Udgifter i forbindelse med køb af private sygehusydelser, Drift - 4.62.90 Andre sundhedsudgifter - Grp. 3 Plejetakst for færdigbehandlede patienter, Drift - 4.62.90 Andre sundhedsudgifter - Grp. 4 Begravelseshjælp, Drift - 4.62.90 Andre sundhedsudgifter - Grp. 5 Befordringsgodtgørelse, Drift - 4.62.90 Andre sundhedsudgifter - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.00.10 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, Drift - 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.25.10 Fælles formål - Grp. 1 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4), Drift - 5.25.10 Fælles formål - Grp. 2 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 11, Drift - 5.25.10 Fælles formål - Grp. 17 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk, Drift - 5.25.10 Fælles formål - Grp. 18 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i ), Drift - 5.25.10 Fælles formål - Grp. 19 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86), Drift - 5.25.10 Fælles formål - Grp. 020 Tilskud til kombinationstilbud (dagtilbudslovens § 85 a), Drift - 5.25.10 Fælles formål - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.25.10 Fælles formål - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) - Grp. 1 Løn til dagplejere, Drift - 5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) - Grp. 2 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4), Drift - 5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) - Grp. 3 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som, Drift - 5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) - Grp. 4 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr, Drift - 5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) - Grp. 92 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudsloven, Drift - 5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbu - Grp. 2 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2, § 51, Drift - 5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbu - Grp. 3 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i tværgående institutioner, Drift - 5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4) Grp. 4 - Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagtilbud i tværgående instituti, Drift - 5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbu - Grp. 92 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i daginstitution i tværgåe, Drift - 5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbu - Grp. 93 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i fritidshjem og klub i tv, Drift - 5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbu - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbu - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) - Grp. 2 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2), Drift - 5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) - Grp. 3 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der ind, Drift - 5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) - Grp. 4 Friplads i sprogstimuleringstilbud i daginstitutioner (dagtilbudslovens § 43, st, Drift - 5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) - Grp. 92 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 3, Drift - 5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) - Grp. 2 Friplads (dagtilbudslovens § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4), Drift - 5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) - Grp. 3 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i fritidshjem, der indgår s, Drift - 5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) - Grp. 92 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens § 57 og, Drift - 5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2- - Grp. 2 Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1), Drift - 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2- - Grp. 3 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubber, der indgår som l, Drift - 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2- - Grp. 92 Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens §§ 71 og, 74, stk. 5), Drift - 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2- - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2- - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.25.17 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, Drift - 5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 1 Tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens § 101), Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 2 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 36), Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 3 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38), Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 4 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37), Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 5 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, n, Drift - 5.25.19 - Grp. 6 - Kombination nedlagt, Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 7 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i pu, Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 8 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som, Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 9 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som, Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 10 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i pulje, Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Grp. 11 - Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5), Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.28.20 - Grp. 1 - Kombination nedlagt, Drift - 5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge - Grp. 3 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6), Drift - 5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge - Grp. 4 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1,, Drift - 5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge - Grp. 5 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr., Drift - 5.28.20 - Grp. 6 - Kombination nedlagt, Drift - 5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge - Grp. 7 Advokatbistand (§ 72), Drift - 5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge - Grp. 92 Betaling (§§ 159 og 160), Drift - 5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2, og § 83, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, s, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 4 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og and, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 5 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44), Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 6 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 o, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 7 Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 8 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6), Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, st, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 10 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pæd, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 11 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at vær, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 14 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1), Drift - 5.28.21 - Grp. 15 - Kombination nedlagt, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 16 Rådgivning, vejledning og behandling m.v. (§ 11, stk. 2, 7 og 8), Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 17 Forebyggende indsatser m.v. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.), Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 19 Ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicel, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 2 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 3 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 4 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 5 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 7 Socialtilsyn, objektiv finansiering, Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 8 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 b, stk. 4), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 9 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 10 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 11 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 12 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 13 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 14 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1. nr. 3), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 92 Betaling (§§ 159 og 160), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Grp. 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller ps, Drift - 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Grp. 2 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7), Drift - 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Grp. 92 Betaling (§ 159 og 160), Drift - 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge - Grp. 92 Betaling (§ 159 og 160), Drift - 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.28.25 - Grp. 3 - Kombination nedlagt, Drift - 5.28.25 - Grp. 7 - Kombination nedlagt, Drift - 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) - Grp. 92 Forældrebetaling, Drift - 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - Grp. 1 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Drift - 5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - Grp. 2 Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdelinger, jf. § 15 i lov, Drift - 5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - Grp. 3 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §, Drift - 5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - Grp. 4 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end a, Drift - 5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - Grp. 5 Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. § 54, stk. 3, i, Drift - 5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - Grp.092 Betaling (§ 159), Drift - 5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af fr - Grp. 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabilite, Drift - 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af fr - Grp. 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabili, Drift - 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af fr - Grp. 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg a, Drift - 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af fr - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af fr - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 9 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192), Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 11 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serv, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 12 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 13 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven § 32), Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 14 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (friplejeboliglov, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 15 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madsservice undtaget frit, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 20 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 93 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af l, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 94 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 96 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.30.28 Hjemmesygepleje - Grp. 1 Kommunens levering af hjemmesygepleje, Drift - 5.30.28 Hjemmesygepleje - Grp. 2 Private leverandører af hjemmesygepleje, Drift - 5.30.28 Hjemmesygepleje - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.30.28 Hjemmesygepleje - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre - Grp. 1 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a), Drift - 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre - Grp. 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79), Drift - 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre - Grp. 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84), Drift - 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre - Grp. 92 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, Drift - 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre - Grp. 93 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløs, Drift - 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 2 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112), Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 3 Arm- og benproteser (servicelovens § 112), Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 5 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112), Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 6 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112), Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 7 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112), Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 9 Forbrugsgoder (servicelovens § 113), Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 10 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116), Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 11 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117), Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 12 Hjælpemiddeldepoter, Drift - 5.30.31 - Grp. 200 - Kombination nedlagt, Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hje - Grp. 1 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119), Drift - 5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hje - Grp. 3 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122), Drift - 5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hje - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.32.30 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, Drift - 5.32.32 - Grp. 11 - Kombination nedlagt, Drift - 5.32.32 - Grp. 92 - Kombination nedlagt, Drift - 5.32.32 - Grp. 93 - Kombination nedlagt, Drift - 5.32.32 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, Drift - 5.32.33 - Grp. 2 - Kombination nedlagt, Drift - 5.32.33 - Grp. 4 - Kombination nedlagt, Drift - 5.32.33 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, Drift - 5.32.34 - Grp. 96 - Kombination nedlagt, Drift - 5.32.34 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, Drift - 5.32.35 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, Drift - 5.32.37 - Grp. 1 - Kombination nedlagt, Drift - 5.32.37 - Grp. 3 - Kombination nedlagt, Drift - 5.35.40 - Grp. 200 - Kombination nedlagt, Drift - 5.35.40 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, Drift - 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handica - Grp. 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliter, Drift - 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handica - Grp. 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabilit, Drift - 5.38.38 - Grp. 3 - Kombination nedlagt, Drift - 5.38.38 - Grp. 4 - Kombination nedlagt, Drift - 5.38.38 - Grp. 5 - Kombination nedlagt, Drift - 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handica - Grp. 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg a, Drift - 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handica - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handica - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.

  https://www.statbank.dk/REGKC

  Tables in StatBank

  Municipal budgets, groupings with text -

  By region, dranst function and grouping, ownership, kind, price unit and time
  2019-2023 (DKK 1,000)

  Drift - 3.32.50 Folkebiblioteker - Grp. 8 Andre udlånsmaterialer, Drift - 3.32.50 Folkebiblioteker - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 3.32.50 Folkebiblioteker - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.35.60 Museer - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 3.35.60 Museer - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.35.61 Biografer - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.35.62 Teatre - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.35.63 Musikarrangementer - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 3.35.63 Musikarrangementer - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.35.64 Andre kulturelle opgaver - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 3.35.64 Andre kulturelle opgaver - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.38.70 Fælles formål - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning - Grp. 1 Undervisning, Drift - 3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Grp. 2 Aktiviteter, Drift - 3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.38.74 Lokaletilskud - Grp. 1 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning, Drift - 3.38.74 Lokaletilskud - Grp. 2 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, Drift - 3.38.74 Lokaletilskud - Grp. 92 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folkeoplysende vok, Drift - 3.38.74 Lokaletilskud - Grp. 93 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeop, Drift - 3.38.74 Lokaletilskud - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.38.77 Daghøjskoler - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner - Grp. 1 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i lov om befor, Drift - 3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 3.45.83 Fælles formål - Grp. 1 Fælles formål, Drift - 3.45.83 Fælles formål - Grp. 2 Idræt, Drift - 3.45.83 Fælles formål - Grp. 3 Folkebiblioteker, Drift - 3.45.83 Fælles formål - Grp. 4 Kulturel virksomhed, Drift - 3.45.83 Fælles formål - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 3.45.83 Fælles formål - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - Grp. 2 Somatik, Drift - 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - Grp. 4 Stationær psykiatri, Drift - 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - Grp. 5 Ambulant psykiatri, Drift - 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - Grp. 6 Praksissektoren (Sygesikring), Drift - 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - Grp. 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, Drift - 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - Grp. 2 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140), Drift - 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - Grp. 3 Personbefordring, Drift - 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 4.62.84 Fysioterapi - Grp. 1 Ridefysioterapi, Drift - 4.62.84 Fysioterapi - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 4.62.85 Kommunal tandpleje - Grp. 1 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker, Drift - 4.62.85 Kommunal tandpleje - Grp. 2 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, privatpraktiser, Drift - 4.62.85 Kommunal tandpleje - Grp. 3 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker, Drift - 4.62.85 Kommunal tandpleje - Grp. 4 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale, Drift - 4.62.85 Kommunal tandpleje - Grp. 5 Støtte til tandproteser, Drift - 4.62.85 Kommunal tandpleje - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 4.62.90 Andre sundhedsudgifter - Grp. 1 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold, Drift - 4.62.90 Andre sundhedsudgifter - Grp. 2 Udgifter i forbindelse med køb af private sygehusydelser, Drift - 4.62.90 Andre sundhedsudgifter - Grp. 3 Plejetakst for færdigbehandlede patienter, Drift - 4.62.90 Andre sundhedsudgifter - Grp. 4 Begravelseshjælp, Drift - 4.62.90 Andre sundhedsudgifter - Grp. 5 Befordringsgodtgørelse, Drift - 4.62.90 Andre sundhedsudgifter - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.25.10 Fælles formål - Grp. 1 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4), Drift - 5.25.10 Fælles formål - Grp. 2 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 11, Drift - 5.25.10 Fælles formål - Grp. 17 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk, Drift - 5.25.10 Fælles formål - Grp. 18 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i ), Drift - 5.25.10 Fælles formål - Grp. 19 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens § 86), Drift - 5.25.10 Fælles formål - Grp. 20 Tilskud til kombinationstilbud (dagtilbudslovens § 85 a), Drift - 5.25.10 Fælles formål - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.25.10 Fælles formål - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) - Grp. 1 Løn til dagplejere, Drift - 5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) - Grp. 2 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4), Drift - 5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) - Grp. 3 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som, Drift - 5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) - Grp. 4 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr, Drift - 5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) - Grp. 92 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudsloven, Drift - 5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbu - Grp. 2 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2, § 51, Drift - 5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbu - Grp. 3 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i tværgående institutioner, Drift - 5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbu - Grp. 92 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i daginstitution i tværgåe, Drift - 5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbu - Grp. 93 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i fritidshjem og klub i tv, Drift - 5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbu - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbu - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) - Grp. 2 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2), Drift - 5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) - Grp. 3 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der ind, Drift - 5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) - Grp. 4 Friplads i sprogstimuleringstilbud i daginstitutioner (dagtilbudslovens § 43, st, Drift - 5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) - Grp. 92 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 3, Drift - 5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) - Grp. 2 Friplads (dagtilbudslovens § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4), Drift - 5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) - Grp. 3 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i fritidshjem, der indgår s, Drift - 5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) - Grp. 92 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens § 57 og, Drift - 5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2- - Grp. 2 Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1), Drift - 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2- - Grp. 3 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubber, der indgår som l, Drift - 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2- - Grp. 92 Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens §§ 71 og, 74, stk. 5), Drift - 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2- - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2- - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 1 Tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens § 101), Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 2 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 36), Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 3 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38), Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 4 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37), Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 5 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, n, Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 7 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i pu, Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 8 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som, Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 9 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etableret som, Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 10 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i pulje, Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 11 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk, Drift - 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private k - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge - Grp. 3 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6), Drift - 5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge - Grp. 4 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1,, Drift - 5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge - Grp. 5 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr., Drift - 5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge - Grp. 7 Advokatbistand (§ 72), Drift - 5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge - Grp. 92 Betaling (§§ 159 og 160), Drift - 5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2, og § 44,, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, s, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 4 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og and, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 5 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44, jf. § 84, stk. 1), Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 6 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 o, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk., Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 8 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6), Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, st, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 10 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pæd, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 11 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at vær, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 14 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1), Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 16 Rådgivning, vejledning og behandling m.v. (§ 11, stk. 2, 7 og 8), Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 17 Forebyggende indsatser m.v.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.), Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 19 Ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicel, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 2 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 3 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 4 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 5 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 7 Socialtilsyn, objektiv finansiering, Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 8 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 b, stk. 4), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 9 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 10 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 11 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 12 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 13 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 14 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 92 Betaling (§§ 159 og 160), Drift - 5.28.22 Plejefamilier - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Grp. 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller ps, Drift - 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Grp. 2 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7), Drift - 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Grp. 92 Betaling (§ 159 og 160), Drift - 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge - Grp. 92 Betaling (§ 159 og 160), Drift - 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) - Grp. 92 Forældrebetaling, Drift - 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - Grp. 1 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, Drift - 5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - Grp. 2 Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdelinger, jf. § 15 i lov, Drift - 5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - Grp. 3 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §, Drift - 5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - Grp. 4 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end a, Drift - 5.28.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af fr - Grp. 5 Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. § 54, stk. 3, Drift - 5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - Grp. 092 Betaling, Drift - 5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af fr - Grp. 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabilite, Drift - 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af fr - Grp. 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabili, Drift - 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af fr - Grp. 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg a, Drift - 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af fr - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af fr - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 9 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192), Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 11 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serv, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 12 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 13 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven § 32), Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 14 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (friplejeboliglov, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 15 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madsservice undtaget frit, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 20 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 93 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af l, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 94 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 96 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicel - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.30.28 Hjemmesygepleje - Grp. 1 Kommunens levering af hjemmesygepleje, Drift - 5.30.28 Hjemmesygepleje - Grp. 2 Private leverandører af hjemmesygepleje, Drift - 5.30.28 Hjemmesygepleje - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.30.28 Hjemmesygepleje - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre - Grp. 1 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a), Drift - 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre - Grp. 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79), Drift - 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre - Grp. 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84), Drift - 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre - Grp. 92 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, Drift - 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre - Grp. 93 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløs, Drift - 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 2 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112), Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 3 Arm- og benproteser (servicelovens § 112), Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 5 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112), Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 6 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112), Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 7 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112), Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 9 Forbrugsgoder (servicelovens § 113), Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 10 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116), Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 11 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117), Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 12 Hjælpemiddeldepoter, Drift - 5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelov - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hje - Grp. 1 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119), Drift - 5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hje - Grp. 3 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122), Drift - 5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hje - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handica - Grp. 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliter, Drift - 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handica - Grp. 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabilit, Drift - 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handica - Grp. 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg a, Drift - 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handica - Grp. 200 Ledelse og administration, Drift - 5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handica - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Drift - 5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.

  https://www.statbank.dk/BUDKC

  Tables in StatBank