Skip to content

Search result

  Showing results 1 - 1 of 1

  Municipal accounts, groupings with text -

  By region, dranst function and grouping, ownership, kind, price unit and time
  2018-2022 (-)

  - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.48.49 Staten - Grp. 1 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte, Balanceforskydninger - 8.48.49 Staten - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.50.50 - Grp. 21 - Kombination nedlagt, Balanceforskydninger - 8.50.50 Kassekreditter og byggelån - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.51.52 - Grp. 1 - Kombination nedlagt, Balanceforskydninger - 8.51.52 - Grp. 3 - Kombination nedlagt, Balanceforskydninger - 8.51.52 - Grp. 11 - Kombination nedlagt, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 12 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 13 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt, Balanceforskydninger - 8.51.52 - Grp. 18 - Kombination nedlagt, Balanceforskydninger - 8.51.52 - Grp. 20 - Kombination nedlagt, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 90 Refusion af offentlige pensioner, Balanceforskydninger - 8.51.52 - Grp. 92 - Kombination nedlagt, Balanceforskydninger - 8.51.52 - Grp. 94 - Kombination nedlagt, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 95 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 96 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgru, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 97 Refusion af ATP-bidrag, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 101 ATP-bidrag sygedagpenge, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld Grp. 105 - Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen, Balanceforskydninger - 8.51.52 - Grp. 107 - Kombination nedlagt, Balanceforskydninger - 8.51.52 - Grp. 108 - Kombination nedlagt, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 110 Betalinger vedrørende pas, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 111 Betalinger vedrørende kørekort, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld Grp. 114 - Dagpenge til EØS-borgere, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld Grp. 115 - Gebyr vedrørende grundvandskortlægning, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 117 ATP-bidrag til fleksjobansatte, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsg, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22., Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22., Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld Grp. 123 - Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld Grp. 124 - Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld Grp. 125 - Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld Grp. 126 - Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne, Balanceforskydninger - 8.51.52 Anden gæld - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter - Grp. 1 Forskudsbeløb af kirkeskat, Balanceforskydninger - 8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter - Grp. 2 Afregning af forskelsbeløb, Balanceforskydninger - 8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter - Grp. 6 Fællesfonden, Balanceforskydninger - 8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter - Grp. 11 Afregning af kirkeskat med andre kommuner, Balanceforskydninger - 8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter - Grp. 12 Efterbetaling og bøder, Balanceforskydninger - 8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter - Grp. 13 Landskirkeskat, Balanceforskydninger - 8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter - Grp. 14 Lokale kirkelige kasser, Balanceforskydninger - 8.52.53 - Grp. 15 - Kombination nedlagt, Balanceforskydninger - 8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.52.54 Andre kommuner og regioner Grp. 1 - Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen, Balanceforskydninger - 8.52.54 Andre kommuner og regioner Grp. 2 - Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen, Balanceforskydninger - 8.52.54 Andre kommuner og regioner - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.52.55 Skyldige feriepenge (frivillig) - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.52.58 Edb fejlopsamlingskonto - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.52.59 Mellemregningskonto - Grp. 1 Over-/underdækning vedrørende elforsyning, Balanceforskydninger - 8.52.59 Mellemregningskonto - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.52.62 Afstemnings- og kontrolkonto - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.55.63 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, Balanceforskydninger - 8.55.73 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, Balanceforskydninger - 8.58.80 Grunde (frivillig) - Grp. 1 Takstfinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.58.80 Grunde (frivillig) - Grp. 2 Selvejende institutioners aktiver, Balanceforskydninger - 8.58.80 Grunde (frivillig) - Grp. 3 Øvrige skattefinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.58.80 Grunde (frivillig) Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.58.81 Bygninger (frivillig) - Grp. 1 Takstfinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.58.81 Bygninger (frivillig) - Grp. 2 Selvejende institutioners aktiver, Balanceforskydninger - 8.58.81 Bygninger (frivillig) - Grp. 3 Øvrige skattefinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.58.81 Bygninger (frivillig) Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler (frivillig) - Grp. 1 Takstfinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler (frivillig) - Grp. 2 Selvejende institutioners aktiver, Balanceforskydninger - 8.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler (frivillig) - Grp. 3 Øvrige skattefinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler (frivillig) Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.58.83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr (frivillig) - Grp. 1 Takstfinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.58.83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr (frivillig) - Grp. 2 Selvejende institutioners aktiver, Balanceforskydninger - 8.58.83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr (frivillig) - Grp. 3 Øvrige skattefinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.58.83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr (frivillig) Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlæg - Grp. 1 Takstfinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlæg - Grp. 2 Selvejende institutioners aktiver, Balanceforskydninger - 8.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlæg - Grp. 3 Øvrige skattefinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver (frivillig) Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver (frivillig) - Grp. 1 Takstfinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver (frivillig) Grp. 2 - Selvejende institutioners aktiver, Balanceforskydninger - 8.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver (frivillig) - Grp. 3 Øvrige skattefinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver (frivillig) Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.65.86 Varebeholdninger/-lagre (frivillig) - Grp. 1 Takstfinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.65.86 Varebeholdninger/-lagre (frivillig) - Grp. 2 Selvejende institutioners aktiver, Balanceforskydninger - 8.65.86 Varebeholdninger/-lagre (frivillig) - Grp. 3 Øvrige skattefinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.65.86 Varebeholdninger/-lagre (frivillig) Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg (frivillig) - Grp. 1 Takstfinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg (frivillig) Grp. 2 - Selvejende institutioners aktiver, Balanceforskydninger - 8.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg (frivillig) - Grp. 3 Skattefinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg (frivillig) Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.72.90 Hensatte forpligtelser (frivillig) - Grp. 1 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner, Balanceforskydninger - 8.72.90 Hensatte forpligtelser (frivillig) Grp. 2 - Bonusbetaling vedr. jobcentre, Balanceforskydninger - 8.72.90 Hensatte forpligtelser (frivillig) - Grp. 3 Arbejdsskader, Balanceforskydninger - 8.72.90 Hensatte forpligtelser (frivillig) - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.75.94 Reserve for opskrivninger - Grp. 1 Takstfinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.75.94 Reserve for opskrivninger - Grp. 2 Selvejende institutioners aktiver, Balanceforskydninger - 8.75.94 Reserve for opskrivninger - Grp. 3 Skattefinansierede aktiver, Balanceforskydninger - 8.75.94 Reserve for opskrivninger Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.75.95 Modpost for donationer - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Balanceforskydninger - 8.75.99 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, Afdrag på lån og lea - 8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Afdrag på lån og lea - 8.55.64 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, Afdrag på lån og lea - 8.55.65 Andre kommuner og regioner - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Afdrag på lån og lea - 8.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Afdrag af lån og lea - 8.55.67 Andre forsikringsselskaber Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Afdrag på lån og lea - 8.55.68 Realkredit - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Afdrag på lån og lea - 8.55.70 Kommunekredit - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Afdrag på lån og lea - 8.55.71 Pengeinstitutter - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Afdrag på lån og lea - 8.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Afdrag af lån og lea - 8.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig) Grp. 1 - Medarbejdere, der fratrådte i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020, Afdrag af lån og lea - 8.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig) Grp. 2 - Funktionærer i fortsat beskæftigelse i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020, Afdrag på lån og lea - 8.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig) - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Afdrag af lån og lea - 8.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Afdrag på lån og lea - 8.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Afdrag af lån og lea - 8.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Afdrag på lån og lea - 8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Afdrag på lån og lea - 8.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Afdrag på lån og lea - 8.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig) - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 7.62.80 Udligning og generelle tilskud - Grp. 1 Kommunal udligning, Finansiering - 7.62.80 Udligning og generelle tilskud - Grp. 2 Statstilskud til kommuner, Finansiering - 7.62.80 Udligning og generelle tilskud - Grp. 7 Efterreguleringer, Finansiering - 7.62.80 Udligning og generelle tilskud - Grp. 10 Udligning af selskabsskat, Finansiering (udtømmende) - 7.62.80 Udligning og generelle tilskud - Grp. 11 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme, Finansiering - 7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge - Grp. 1 Udligning vedrørende udlændinge, Finansiering - 7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge - Grp. 5 Efterreguleringer, Finansiering - 7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne - Grp. 2 Kommunalt udviklingsbidrag, Finansiering - 7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 1 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 2 Tilskud til Furesø Kommune, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 4 Tilskud til ø-kommuner, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 5 Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 8 Beskæftigelsestilskud, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 9 Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 10 Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 13 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 14 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 15 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud Grp. 16 - Jobpræmie til kommunale arbejdsgivere, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud Grp. 17 - Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 18 Tilskud til omstilling af folkeskolen, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 19 Finansieringstilskud, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 20 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 21 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 22 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 23 Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken, Finansiering - 7.62.86 - Grp. 24 - Kombination nedlagt, Finansiering - 7.62.86 - Grp. 25 - Kombination nedlagt, Finansiering - 7.62.86 - Grp. 26 - Kombination nedlagt, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 27 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 28 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 29 Tilskud til grænsenære kommuner, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 30 Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 31 Overgangsordning vedr. udligningsreform, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 32 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud Grp. 33 - Tilskud til dagsture til plejehjemsbeboere, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud Grp. 34 - Tilskud til beboere på botilbud, Finansiering - 7.62.86 Særlige tilskud - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 7.65.87 Refusion af købsmoms - Grp. 2 Refusion af købsmoms, Finansiering - 7.65.87 Refusion af købsmoms - Grp. 3 Udgifter til købsmoms, Finansiering - 7.65.87 Refusion af købsmoms - Grp. 4 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms, Finansiering - 7.65.87 - Grp. 5 - Kombination nedlagt, Finansiering - 7.65.87 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, Finansiering - 7.68.90 Kommunal indkomstskat - Grp. 1 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat, Finansiering - 7.68.90 Kommunal indkomstskat - Grp. 2 Afregning af forskelsbeløb, Finansiering - 7.68.90 Kommunal indkomstskat - Grp. 6 Afregning vedrørende det skrå skatteloft, Finansiering - 7.68.90 Kommunal indkomstskat - Grp. 10 Afregning af indkomstskatter med andre kommuner, Finansiering - 7.68.90 Kommunal indkomstskat Grp. 15 - Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat, Finansiering - 7.68.92 Selskabsskat - Grp. 1 Afregning af selskabsskat m.v., Finansiering - 7.68.92 Selskabsskat - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster - Grp. 2 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven, Finansiering - 7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster - Grp. 4 Kommunens andel af skat af dødsboer, Finansiering - 7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster - Grp. 5 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven, Finansiering - 7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 7.68.94 Grundskyld - Grp. 1 Grundskyld, Finansiering - 7.68.94 Grundskyld - Grp. 4 Indtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af beskatnin, Finansiering - 7.68.94 Grundskyld - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 7.68.95 Anden skat på fast ejendom - Grp. 1 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi, Finansiering - 7.68.95 Anden skat på fast ejendom - Grp. 2 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb, Finansiering - 7.68.95 Anden skat på fast ejendom - Grp. 3 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb, Finansiering - 7.68.95 Anden skat på fast ejendom - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 7.68.96 Øvrige skatter og afgifter - Grp. 4 Efterbetaling og bøder, Finansiering - 7.68.96 Øvrige skatter og afgifter Grp. 5 - Frigørelsesafgift, Finansiering - 7.68.96 Øvrige skatter og afgifter Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 8.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 8.55.67 Andre forsikringsselskaber Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 8.55.68 Realkredit - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 8.55.70 Kommunekredit - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 8.55.71 Pengeinstitutter - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 8.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 8.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig) - Grp. 1 Medarbejdere der fratrådte i perioden 1. september 2019 til den 31., Finansiering - 8.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig) - Grp. 2 Funktionærer i fortsat beskæftigelse i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020, Finansiering - 8.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig) - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 8.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 8.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 8.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor Grp. 999 - Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 8.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, Finansiering - 8.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig) - Grp. 999 Sum af ikke-autoriserede grupperinger, 8 - 2.45.17 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, 8 - 8.22.01 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, 8 - 8.22.05 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, 8 - 8.32.27 - Grp. 999 - Kombination nedlagt, Aktiver - 9.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. - Grp. 2 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder, Aktiver - 9.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. - Grp. 3 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder

  https://www.statbank.dk/REGKC

  Tables in StatBank