Skip to content

Key Figures on Information Society Denmark 2004

Key Figures on Information Society Denmark 2004 er den engelske oversættelse af Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2004.

Der er tale om en overskuelige håndbog, som Danmarks Statistik udsender i samarbejde med Videnskabsministeriet. Nogle facts fra bogen, der udkom på dansk i april:

  • Danske og finske virksomheder ligger i den europæiske top mht. internetadgang.
  • Mere end hver tiende nyetablerede virksomhed i Danmark er en it-virksomhed.
  • Hver anden myndighed havde store problemer med at frigøre ressourcer til it-udvikling.
  • Der er over 700.000 højhastighedsforbindelser til internettet i Danmark.
  • 78.000 personer i Danmark har en formel it-uddannelse.
Danskerne bruger it i alle sammenhænge, og det er den danske regerings strategi at gøre Danmark til et af verdens førende højteknologiske lande.

Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2004 har dannet grundlag for videnskabsminister Helge Sanders it- og telepolitiske redegørelse til Folketinget i foråret 2004.

Mere information
Kontakt Martin Lundø på tlf. 39 17 38 73 eller mlu@dst.dk.

Key Figures on Information Society Denmark

Get as pdf

Entire publication

Colophone

Key Figures on Information Society Denmark
Culture and leisure
ISBN: 87-501-1404-2
Released: 23 June 2004 09:30
No of pages:
Contact info:
Agnes Tassy
Phone: 39 17 31 44