Skip to content

The ICT Sector in the Nordic countries 1995-2000

Der er et stærkt behov for pålidelig statistik om informations- og kommunikationsteknologiens (IKT) betydning for samfundets udvikling. Derfor har de statistiske kontorer i Danmark, Finland, Sverige, Norge og Island i samarbejde atter offentliggjort bogen The ICT Sector in the Nordic Countries, som første gang kom i 2000 og nu kommer i en opdateret version.

Undersøgelsen giver blandt andet svar på, hvilken betydning beskæftigelsen i IT-erhvervene har i de enkelte nordiske lande, hvor stor de nordiske landes omsætning er på IT-området, samt de enkelte landes import og eksport af informationsteknologi. Bogen indeholder desuden en grundig profilering af de ansatte i IT-erhvervene på køn, alder, uddannelse og lønninger.

The ICT Sector in the Nordic countries

Colophone

The ICT Sector in the Nordic countries
Business
ISBN: 87-501-1232-5
Released: 17 December 2001 09:30
No of pages: 96
Contact info:
Informationsservice og Bibliotek
Phone: 39 17 30 30