Skip to content

Infant Mortality in Denmark 1931-1960

Indhold:

A. General statement:
1. Introduction
2. Problems of definition
3. Crude infant mortality
4. Causes of death
5. Distribution of deaths by age at death

B. Comparative analysis:
1. The statistical model
2. The relation between the mortality of live-born males and females
3. The relation between the mortality for live births out of and in wedlock

C. Summary

D. Graphs

E. Tables

Bogen indeholder en analyse af spædbørnsdødeligheden i Danmark i perioden 1931-1960. Der undersøges hvorvidt faldet i spædbørnsdødeligheden har gjort sig ligeligt gældende for drenge og piger født i og udenfor ægteskab, og dernæst om udviklingen af forskellige typer af dødsårsager.

Se også den danske udgave:
Spædbørnsdødeligheden i Danmark 1931-60.

 
Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser, Nr. 11

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Infant Mortality in Denmark

Colophone

Infant Mortality in Denmark
People
Released: 31 December 1965 09:00
No of pages: 100
Contact info:
Informationsservice og Bibliotek
Phone: 39 17 30 30