Skip to content

Landbrug 2011

Publikationen samler de statistiske opgørelser inden for landbrug, gartneri og skovbrug.

Landbrug 2011 gennemgår bl.a. antallet af landbrugsbedrifter, bedrifternes arealanvendelse, husdyrhold, arbejdskraft og produktionsmetoder.

Landbrug rummer regnskabsresultater for såvel konventionelt som økologisk jordbrug.

Desuden indeholder bogen oplysninger om disse emner:

  • produktion og anvendelse af de enkelte vegetabilske og animalske
  • produkter
  • husdyrhold
  • dyrket areal
  • økologi
  • landbrugets økonomi
  • bruttofaktorindkomstens udvikling belyst ved pris- og mængdeindeks.

Alle tabeller i Landbrug 2011 er præsenteret på både dansk og engelsk.


Landbrug

Get as pdf

Landbrug 2011

Colophone

Landbrug
Business
ISBN: 978-87-501-2021-6
Released: 23 November 2012 09:00
No of pages: 195
Contact info:
Karsten Larsen
Phone: 39 17 33 78