Skip to content

Key figures for transport 2011

Publikationen giver en kort beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten ved hjælp af overskuelige tabeller og figurer.

Key Figures for Transport 2011 består af tabeller og figurer samt et afsluttende tekstafsnit med definitioner, noter og kilder, der er anvendt til hver enkelt tabel.
 
Publikationen udgives af Danmarks Statistik i samarbejde med Transportministeriet som et resultat af samarbejdsaftalen om en øget statistisk dækning af transportsektoren.
 
Transportministeriet har som en del af samarbejdsaftalen finansieret udarbejdelsen af publikationen. Tilsvarende udgivelser er udkommet hvert år på både dansk og engelsk siden 1998.
 
Se den danske udgave her.


Key figures for transport

Colophone

Key figures for transport
Transport
ISBN pdf: 978-87-501-2005-6
Released: 14 June 2012 09:00
No of pages: 25
Contact info:
Karina Moric
Phone: 39 17 30 32