Skip to content

Danish Input-Output Tables and Analyses 2009

Publikationen er nyttig, uanset om man vil analysere konsekvenserne af forskellige indgreb i økonomien eller foretage vurderinger af udviklingen i importrelationer, energiforbrug og udslip af CO2, SO2 og NOx mv.

Danish Input-Output Tables and Analyses 2009 indeholder ud over input-output-tabeller også det miljøøkonomiske regnskab (NAMEA), som redegør for branchernes energiforbrug, udslippene af forurenende stoffer til luft og udviklingen i reserverne af olie og naturgas.

De strukturelle beskrivelser har overvejende form af såkaldte virkningstabeller (multiplikatorer).

De enkelte kapitler gør rede for det grundlæggende datamateriale - illustreret med tabeller for især år 2007, som er det seneste år med et endeligt udarbejdet nationalregnskab. Det er derfor også primært år 2007, som er dækket i de detaljerede analyser.
 
Se konklusioner fra publikationen i Nyt fra Danmarks Statistik.


Danish Input-Output Tables and Analyses

Colophone

Danish Input-Output Tables and Analyses
Economy
ISBN: 978-87-501-1930-2
Released: 13 May 2011 09:00
No of pages: 185
Contact info:
Peter Rørmose Jensen
Phone: 39 17 38 62