Skip to content

Danish National Accounts - Sources and Methods 2003

Publikationen indeholder en samlet dokumentation af kilder og metoder bag beregningen af bruttonationalprodukt, BNP, og bruttonationalindkomst, BNI.
Danish National Accounts beskriver beregningen af det endelige årlige nationalregnskab for året 2003, men beskrivelsen gælder generelt for beregningen af endelige nationalregnskaber.
 
Dokumentationen følger en fælles struktur benyttet af alle EU-landene.

Dokumentationen beskriver detaljeret de beregningsmetoder, som anvendes ved bearbejdning af primærstatistikkerne. Desuden indeholder den såkaldte 'process tables', der på skematisk form viser, hvordan man kommer fra primærstatistik til nationalregnskab.