Skip to content

A Satellite Account for Research and Development 1990-2003

Publikationen sætter fokus på forsknings- og udviklingskapitalen.

Det sker i et såkaldt satellitregnskab, der er en ny måde at opgøre betydningen af forskning og udvikling i nationalregnskabet.

A Satellite Account for Research and Development, 1990-2003 viser bl.a., at industrien siden begyndelsen af 1990'erne markant har øget sin satsning på forskning og udvikling.

Forsknings- og udviklingskapital vil sige værdien af patenter, intellektuelle rettigheder, opskrifter samt produktionshemmeligheder og produktionsbeskrivelser. Denne post er tredoblet i perioden, hvis man måler pr. ansat. Alene fra 2000 til 2003 har væksten været på næsten 50 pct.


A Satellite Account for Research and Development

Colophone

A Satellite Account for Research and Development
Economy
ISBN pdf: 87-501-1564-2
Released: 14 September 2006 09:30
No of pages:
Contact info:
Bo Siemsen
Phone: 39 17 30 69