Skip to content

COVID-19: Mikrovirksomheders udfordringer og innovation

Analysis

Da COVID-19-pandemien ramte Danmark i foråret 2020, var det begyndelsen på en periode med restriktioner og nedlukninger for dansk erhvervsliv, herunder de mindre virksomheder.

Denne analyse præsenterer resultaterne fra en undersøgelse af mikrovirksomhedernes udfordringer i forbindelse med COVID-19. Mikrovirksomheder er i denne analyse virksomheder med 5-9 ansatte, og analysen ser på i hvilket omfang, de var innovative som følge af COVID-19, og hvordan det er gået med virksomhedernes fortjeneste efter nedlukningerne grundet COVID-19.

Analysens hovedkonklusioner:

  •  36 pct. af virksomhederne oplevede ordrenedgang fra Danmark som følge af COVID-19 i 2020-2021. Ordrenedgang var mest udbredt i branchegruppen Handel og transport mv. (45 pct.).
  • Ligeledes 36 pct. af virksomhederne oplevede udfordringer med (rå)varemangel fra Danmark som følge af COVID-19 i 2020-2021. Andelen var størst inden for Industri mv. (52 pct.) og Bygge og anlæg (52 pct.)
  • 21 pct. af virksomhederne var innovative ved, at de introducerede nye varer eller tjenester som følge af COVID-19. Andelen var størst inden for Handel og transport mv., hvor 31 pct. af virksomhederne introducerede nye varer og tjenester som følge af COVID-19.
  • Virksomheder, der oplevede ordrenedgang og udfordringer med modtagelse af råvarer fra Danmark som følge af COVID-19, introducerede oftere nye varer eller tjenester, end de øvrige virksomheder.
  • Flertallet af virksomheder havde højere fortjeneste i 2021 end i 2019. Blandt virksomheder, der oplevede ordrenedgang fra Danmark som følge af COVID-19 var det 53 pct., der havde højere fortjeneste i 2021, og blandt øvrige virksomheder var det 61 pct.
  • For de virksomheder, der havde introduceret nye digitale løsninger eller fremrykket investeringer i digitalisering, var andelen, som havde øget fortjenesten i 2021 ift. 2019 højere end for andre virksomheder.
COVID-19: Microenterprise challenges and innovation

Colophone

COVID-19: Microenterprise challenges and innovation

Subject group: Business

Released: 13 December 2022 08:00

No. 2022:13

ISSN pdf: 2446-0354

Contact:

Agnes Tassy
Telephone: 39 17 31 44

Peter Bøegh Nielsen
Telephone: 39 17 31 89