Skip to content

COVID-19 Konkurser blandt kompenserede virksomheder

Analysis

Erhvervslivet i Danmark har været mere eller mindre lukket ned i betydelige perioder af 2020 og starten af 2021 som følge af COVID-19. Over 100.000 virksomheder har grundet COVID-19 restriktionerne modtaget i alt 46,5 mia. kr. i kompensation for udgifter til løn, tabt omsætning eller faste omkostninger. Denne analyse undersøger, hvor mange af de kompenserede virksomheder, der er gået konkurs i perioden fra den 1. april 2020 til den 30. september 2021.

Analysen ser bl.a. nærmere på antallet af konkurser fordelt på brancher og landsdele.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Der har i perioden 1. april 2020 til 30. september 2021 været lige under 1.400 konkurser blandt de kompenserede virksomheder svarende til 1,4 pct. af alle kompenserede virksomheder. I samme periode har der været næsten 2.400 konkurser blandt de øvrige aktive virksomheder, hvilket svarer til 1,0 pct. af alle øvrige aktive virksomheder. Dermed har 37 pct. af de konkursramte virksomheder modtaget kompensation mod 29 pct. af samtlige virksomheder.
  • Der er udbetalt 618 mio. kr. i kompensation til de konkursramte virksomheder svarende til 1,3 pct. af det samlede udbetalte kompensationsbeløb til løn, tabt omsætning og faste omkostninger på i alt 46,5 mia. kr.
  • Der var ca. 1.500 flere tabte job og næsten 390 flere konkurser i perioden op til COVID-19 end i den tilsvarende periode under COVID-19.
  • I restaurationsbranchen, hvor der traditionelt ses flere konkurser end i andre brancher, er 3,5 pct. af de kompenserede virksomheder gået konkurs. Det er en betydeligt mindre andel end blandt de ikke-kompenserede restauranter (7,9 pct.). I branchen Frisørsaloner er 0,5 pct. af de kompenserede virksomheder gået konkurs.
  • Der er antalsmæssigt flest konkurser i Byen København, hvor 330 kompenserede virksomheder er gået konkurs fra 1. april 2020 til 30. september 2021. Det svarer til 1,6 pct. af alle kompenserede virksomheder i landsdelen. De højeste andele af konkurser blandt kompenserede virksomheder er i landsdelene Københavns Omegn og Østsjælland, hvor andelen begge steder er 1,7 pct.
COVID-19 Bankruptcies among Compensated Enterprises

Colophone

COVID-19 Bankruptcies among Compensated Enterprises

Subject group: Business

Released: 30 November 2021 08:00

No. 2021:17

ISSN pdf: 2446-0354

Contact:

Peter Bøegh Nielsen
Telephone: 39 17 31 89

Fenja Søndergaard Møller
Telephone: 39 17 30 84

Søren Dalbro
Telephone: 39 17 34 16