Skip to content

Østeuropæere modvirker befolkningstilbagegang i landkommunerne

Analysis

Mange landkommuner kæmper med befolkningstilbagegang. En væsentlig årsag er den stadige koncentration af befolkningen i de større byer. Befolkningstilbagegangen ville imidlertid være større, hvis ikke der var kommet flere udenlandske indbyggere i landkommunerne

De nye indbyggere i landkommunerne er blandt andre østeuropæere – særligt fra Rumænien, Polen, Litauen og Ukraine - som i stigende grad bosætter sig i Danmark for at arbejde. Denne analyse ser nærmere på personer, der stammer fra disse lande og som bor i landkommunerne.

Analysens hovedkonklusioner:

  • I den tiårige periode fra 2010 til 2020 er antallet af personer i landkommunerne med dansk oprindelse faldet med 79.000, mens der er kommet 38.500 flere indbyggere, der har oprindelse i andre lande end Danmark.
  • Siden 2010 er der i landkommunerne kommet flest ekstra indbyggere fra Syrien, Rumænien, Polen, Ukraine, Eritrea og Litauen.
  • Kun meget få personer fra Rumænien, Polen, Ukraine og Litauen, som er bosiddende i landkommunerne, er over 60 år.
  • De beskæftigede fra Rumænien, Polen, Ukraine og Litauen, som bor i landkommunerne, arbejder oftere i landbruget eller industrien sammenlignet med den samlede befolkning i landkommunerne.
  • Mere end halvdelen af de 20-39-årige fra alle fire lande lever i parfamilier.
Eastern Europeans counteract population decline in rural municipalities

Colophone

Eastern Europeans counteract population decline in rural municipalities

Subject group: People

Released: 30 September 2020 08:00

No. 2020:14

ISSN pdf: 2446-0354

Contact:

Lisbeth Harbo
Telephone: 39 17 32 94

Anne Kaag Andersen
Telephone: 39 17 32 27