Skip to content

De fleste flytninger er over korte afstande

I 2018 var der ca. 892.000 flytninger fra ét sted i Danmark til et andet. En stor del af flytningerne foregik over en begrænset afstand, men der var også flytninger på tværs af det meste af landet. De unge er flittigst til at flytte, og det er typisk dem, der flytter længst. Flytningerne har betydning for ændringer i de lokale befolkningstal, blandt andet er der flere, der flytter fra landdistrikterne og de små byer, end der flytter til.

Denne analyse ser nærmere på flyttemønstrene i Danmark og sammenhængen til urbaniseringen.

Analysens hovedkonklusioner:

  • I 2018 var der nettofraflytning i landdistrikter og små byer samt i hovedstadsområdet.
  • Den gennemsnitlige flytteafstand i 2018 var på 28 km, og 57 pct. af flytningerne var kortere end 10 km.
  • De unge flytter oftest og længst. Godt en fjerdedel af alle flytninger i 2018 (ca. 235.000) blev foretaget af de unge fra 18-24 år. De 20-årige flyttede med et gennemsnit på 40 km længst.
  • Nettofraflytningen fra landdistrikter og små byer skyldes primært nettofraflytning blandt unge (18-24 år) og seniorer (65-85 år). For de øvrige aldersgrupper er der stort set lige mange, der flytter til og fra landdistrikter og små byer.
Most changes of residence are within a short distance

Colophone

Most changes of residence are within a short distance

Subject group: People

Released: 13 November 2019 08:00

No. 2019:19

ISSN pdf: 2446-0354

Contact info:

Anne Kaag Andersen
Telephone: 39 17 32 27