Skip to content

Dansk akvakultur - vækst, udfordringer og beskæftigelse

Analysis

Akvakultursektoren er verdens hurtigst voksende animalske fødevareproduktion. Store vækstrater i særligt Asien har medført, at der i dag på verdensplan produceres flere fisk i akvakultur, end der fanges i det traditionelle fiskeri.

Derimod har produktionsmængden fra akvakultur i Danmark - og i resten af EU28 – stort set været konstant de seneste årtier, selvom vækst indenfor erhvervet længe har været en politisk målsætning. En øget akvakulturproduktion kunne potentielt skabe arbejdspladser i land- og yderkommuner og øge dansk eksport.

Denne analyse kortlægger udviklingen i dansk akvakultur, som opdrætter fisk og skaldyr i dambrug og havbrug.


Analysens hovedkonklusioner:

  • Den globale akvakulturproduktion af fisk og skaldyr er vokset med 83 pct. fra 2005 til 2015, mens Danmarks produktion i samme periode er vokset med knap 8 pct.
  • 10 pct. af de konsumfisk, der produceres i Danmark, kommer fra akvakultur.
  • I 2015 var der 218 akvakulturproduktionssteder i Danmark.
  • De danske akvakulturanlæg er primært beliggende i land- og yderkommuner og beskæftigede i 2015, hvad der svarer til ca. 480 fuldtidsbeskæftigede.
  • Den samlede omsætning for dansk akvakultur var på 1,4 mia. kr. i 2015.

Get as pdf

Colophone

Subject group: Business

Released: 6 July 2017 09:00

No. 2017:11

ISSN pdf: 2446-0354

Contact:

Jeppe Strandgaard Herring
Telephone: 39 17 33 25