Skip to content

Økologisk forbrug - hvor kom væksten fra?

Det økologiske forbrug er steget markant gennem de seneste år, men stigningen har ikke været lige stor i alle befolkningsgrupper. Denne analyse ser nærmere på forskellene i udviklingen fra 2005 til 2015, og viser også hvorledes sammensætningen af det økologiske forbrug har ændret sig. Analysen undersøger endeligt, hvor stor vægt de forskellige befolkningsgrupper har i det samlede økologiske forbrug.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Det økologiske forbrug af føde- og drikkevarer er tredoblet fra 2005-2015.
  • Husstande med højtuddannede, i Hovedstadsregionen og med børn bruger flere penge på økologi end resten af Danmark.
  • Forskellen mellem befolkningsgruppernes økologiske forbrug er øget fra 2005 til 2015.
  • Dyrere varegrupper fylder mere i den økologiske indkøbskurv.
  • Husstande med mellemlang eller lang uddannelse udgør en mindre andel af befolkningen, men står for hovedparten af det økologiske forbrug.
  • Trods markant stigning i de lavtuddannedes økologiske forbrug frem mod 2015, ligger de stadig lidt under de højt uddannedes andel ti år tidligere.
  • Forbrugerne i Region Hovedstaden står for halvdelen af landets økologiske forbrug selvom de kun udgør knap en tredjedel af befolkningen.

Get as pdf

Colophone

Subject group: Environment and energy

Released: 12 June 2017 09:00

No. 2017:8

ISSN pdf: 2446-0354

Contact info:

Martin Lundø
Telephone: 39 17 38 73

A Solange Lohmann Rasmussen
Telephone: 39 17 31 56