Skip to content

Sammenligning af boligprisstatistikker i Danmark

Analysis

Der findes adskillige statistikker for udviklingen i boligpriser i Danmark.Statistikkerne bygger på forskellige datagrundlag og forskellige statistiske metoder og giver derfor ikke altid helt det samme billede af udviklingen i boligpriserne. Denne analyse sammenligner de forskellige boligprisstatistikker og viser, at den kvartalsvise prisudvikling typisk er ret ens, men at selv små forskelle i de kvartalsvise ændringer mellem boligprisstatistikkerne over tid kan give forskellige forløb.

Analysens hovedkonklusioner: 

  • Den kvartalsmæssige prisudvikling i de forskellige boligprisstatistikker er typisk tæt på hinanden.
  • De forskellige boligprisindeks følger typisk et parallelt forløb over tid, men prisindeksene er ikke sammenfaldende fordi en afvigende prisudvikling i enkelte kvartaler kan skabe en varig forskel på prisindeksenes niveau.
  • Danmarks Statistiks prisstatistik ligger lidt over de andre prisindeks for enfamiliehuse og ejerlejligheder, mens Boligsidens prisindeks ligger lidt under de andre prisindeks for ejerlej­ligheder. Forskellene skyldes at der anvendes forskellige metoder.
  • Forskellen på prisudviklingen i henhold til Ejendomssalgsstatistikken og de andre bolig­prisstatistikker varierer fra år til år og mellem enfamiliehuse og ejerlejligheder. Opgjort for begge boligtyper og for perioden 2010-2015 har den gennemsnitlige kvartalsvise prisud­vikling været lidt højere i Ejendomssalgsstatistikken end i de andre prisstatistikker.

Get as pdf

Colophone

Subject group: Economy

Released: 2 November 2016 09:00

No. 2016:19

ISSN pdf: 2446-0354

Contact:

Jakob Holmgaard
Telephone: 39 17 31 24