Skip to content

Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets?

På grund af den danske fastkurspolitik overfor euroen, er det forventeligt, at inflationen i Danmark på det lange sigt følger inflationen i euroområdet. De senere år har der imidlertid været væsentlige afvigelser mellem den danske inflation og euroområdets.

I analysen fokuseres på NFNE-inflationen, som er inflationen uden de prisvolatile pro­duktgrupper som energi og ikke-forarbejdede fødevarer. NFNE-inflationen regnes for at være et godt mål for den underliggende inflation. Denne analyse forsøger at forklare, hvorfor den danske NFNE-inflation adskiller sig fra euroområdets i perioden 2014-2016.

Analysens hovedkonklusioner:

Danmark havde i 2014 og har også indtil nu i 2016 lavere NFNE-inflation end euroområdet, mens NFNE inflationen i Danmark lå højere end i euroområdet i 2015. Bidragene til denne afvi­gende udvikling kommer især fra tre faktorer:

  • Afvigelserne i NFNE-inflationen følger samme mønster som afvigelserne for prisudviklin­gen på ikke-energi relaterede industriprodukter. Specielt udviklingen for be­klædning, biler og møbler har bidraget. Afvigelser i inflationen for ikke-energi relaterede industrielle goder er dog ikke et rent dansk fænomen.
  • Forbrugssammensætningen i Danmark afviger fra euroområdets, og dette har været med til at øge den danske inflation i 2015. Specielt det højere forbrug af finansielle ser­vices i Danmark har spillet en rolle. Den samlede betydning af forskelle i forbrugssam­mensætningen er dog marginal.
  • Skatte- og afgiftsændringer reducerer forskellen på inflationen i Danmark og euroområ­det, især for 2014.

 

Get as pdf

Colophone

Subject group: Economy

Released: 26 September 2016 09:00

No. 2016:13

ISSN pdf: 2446-0354

Contact info:

Thomas Hjorth Jacobsen
Telephone: 39 17 36 62