Skip to content

Den økonomiske krise har betydet flere studerende

Siden 2005 er antallet af personer i gang med en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse steget markant med knap 128.000 personer. I den samme periode har dansk økonomi været igennem en krise, hvor beskæftigelsen faldt med mere end 150.000 personer i kølvandet på finanskrisen.

De dårlige konjunkturer kan have betydet, at flere personer valgte at gå i gang med en uddannelse frem for at søge et arbejde og nogle personer kan have forlænget deres ud­dannelse på grund af de dårlige beskæftigelsesmuligheder. Denne analyse undersøger, hvor meget den økonomiske udvikling kan forklare af det stigende antal studerende.

Analysens hovedkonklusioner:  

  • Næsten halvdelen eller ca. 61.000 personer af stigningen i antallet af studerende mellem 15 og 39 år kan forklares med, at der er kommet flere unge i befolkningen.
  • Den økonomiske udvikling siden 2005 skønnes at forklare godt 31.000 personer eller ca. en fjerdedel af stigningen i antallet af studerende mellem 15 og 39 år.
  • Den økonomiske udvikling har især påvirket uddannelsessøgningen blandt mænd i starten af 20’erne.
  • Udover den demografiske og økonomiske udvikling skyldes det stigende antal studerende også andre forhold, fx er der blevet flere internationale studerende i Danmark.
  • Analysens resultater er baseret på en række forudsætninger, og resultaterne skal derfor tolkes med forsigtighed.

Get as pdf

Colophone

Subject group: Education and research

Released: 6 September 2016 09:00

No. 2016:11

ISSN pdf: 2446-0354

Contact info:

Laust Hvas Mortensen
Telephone: 39 17 32 18

Tony Maarsleth Kristensen
Telephone: 39 17 32 04