Skip to content

Hvordan indgår dansk produktion af varer i udlandet i nationalregnskabet?

How is Danish production of goods abroad included in the national accounts?

Globaliseringen betyder, at flere og flere danske virksomheder benytter globale forretningsmodeller, hvor varer produceres og sælges i udlandet uden at have været på dansk jord. De globale forretningsmodeller udfordrer den traditionelle opfattelse af bruttonationalproduktet (BNP) som et mål for dansk produktion.

I denne analyse fokuseres på, hvordan produktion og salg af varer i udlandet indgår i nationalregnskabet, og hvor meget denne produktion fylder i forhold til den samlede produktionsværdi og udenrigshandel. Der anvendes officiel statistik, som alle har adgang til. Desuden belyses, hvorfor det ikke er muligt at opdele det danske BNP i en indenlandsk og udenlandsk del afhængig af, hvor produktionen fysisk finder sted.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Merchanting (danske virksomheders handel i udlandet med varer købt i udlandet) udgør i 2017-2019 ca. 15 pct. af produktionsværdien i branchen Engroshandel og ca. 7 pct. af den samlede eksport af varer.
  • Processing (salg efter forarbejdning i udlandet) udgør i 2017-2019 ca. 8 pct. af den samlede produktionsværdi i brancherne inden for Fremstillingsvirksomhed og ca. 7 pct. af den samlede eksport af varer. Import af varer knyttet til processing udgør ca. 2 pct. af den samlede import af varer, mens køb af forarbejdningstjenester i udlandet udgør ca. 2 pct. af den samlede import af tjenester.
  • Det er ikke muligt at beregne virksomhedernes værditilvækst ved merchanting og processing, selvom man kan beregne produktionsværdien. Det skyldes, at mange virksomheder producerer varer i både ind- og udland, og dermed opstår nogle principielt udelelige fællesomkostninger, fx ved fælles markedsføring. Når man ikke kan opgøre værditilvæksten ved udenlandsk produktion, kan man heller ikke opgøre BNP ved udenlandsk produktion.

Colophone

How is Danish production of goods abroad included in the national accounts?

Subject group: Economy

Released: 25 March 2021 08:00

No. 2021:05

ISSN pdf: 2446-0354

Contact info:

Annette Thomsen
Telephone: 39 17 38 68