Skip to content

COVID-19: Hvem har fået kompensation for faste omkostninger?

Analysis

I foråret 2020 blev store dele af Danmark lukket ned som en konsekvens af Covid-19 pandemien. I den forbindelse blev en række hjælpepakker vedtaget i marts 2020 for at kompensere virksomhederne for forskellige udgifter og reduceret omsætning. De tre største hjælpepakker målt på bevilget kompensationsbeløb er lønkompensationsordningen (12,8 mia. kr.), hjælpepakken vedrørende tabt omsætning (6,0 mia. kr.) samt ordningen for faste omkostninger (7,4 mia. kr.).

Denne analyse ser nærmere på de virksomheder, der har fået bevilget kompensation for faste omkostninger i perioden 9. marts til 31. oktober 2020. Analysen ser bl.a. på branchemæssig, geografisk og størrelsesmæssig fordeling blandt de kompenserede virksomheder.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Der er bevilget 7,4 mia. kr. i kompensation for faste omkostninger i perioden 9. marts til 31. oktober 2020 fordelt på 26.900 virksomheder. Det svarer til 8,3 pct. af alle reelt aktive virksomheder i Danmark.
  • Der er flest kompenserede virksomheder i brancherne Restauranter, Frisører og Taxikørsel. Blandt de brancher, hvor relativt flest virksomheder har fået bevilget kompensation, ligger Fitnesscentre højest med 78 pct. kompenserede virksomheder ud af alle virksomheder i branchen. For brancherne Konferencecentre og kursusejendomme, Caféer, værtshuse, diskoteker mv. og Hoteller er andelene ligeledes over 60 pct.
  • De største kompensationsbeløb er bevilget til brancherne Hoteller (822 mio. kr.) og Restauranter (534 mio. kr.). Blandt de 10 brancher med de højeste kompensationsbeløb er desuden tre brancher inden for luftfart. For disse tre brancher er det gennemsnitlige kompensationsbeløb på mere end 10 mio. kr. per virksomhed.
  • Der er flest kompenserede virksomheder i Byen København, nemlig ca. 5.700 virksomheder. Denne landsdel er også overrepræsenteret blandt de kompenserede virksomheder, når der tages højde for antallet af virksomheder i landsdelene. Dette kan afspejle erhvervslivets sammensætning – og dermed konsekvenser af Covid-19 – i de forskellige landsdele.
  • Især virksomheder med 1-5 årsværk er overrepræsenterede blandt de kompenserede virksomheder, hvorimod virksomheder uden ansatte er underrepræsenterede. Dette forhold afspejler formodentligt ordningens krav til minimumsudgifter og revisorerklæring for en del af kompensationsperioden.

Get as pdf

Colophone

Subject group: Business

Released: 28 January 2021 08:00

No. 2021:02

ISSN pdf: 2446-0354

Contact:

Peter Bøegh Nielsen
Telephone: 39 17 31 89

Fenja Søndergaard Møller
Telephone: 39 17 30 84