Skip to content

COVID-19 restriktionerne har påvirket elforbruget

For at mindske spredningen af COVID-19 virus blev store dele af det danske samfund lukket ned midt i marts 2020. Nedlukningen betød ændringer i både virksomheders og husstandes elforbrug.

Elforbruget i husstande og hos virksomheder kan løbende aflæses med smart meters, som i disse år bliver installeret som erstatning for de traditionelle elmålere. Introduktionen af smart meters betyder, at det nu er muligt at beskrive de enkelte husstandes eller virksomheders energiforbrug time for time.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Elforbruget i husstandene var i ugerne efter nedlukningen, som blev annonceret i uge 11 2020, højere end før nedlukningen. Det typiske elforbrug i uge 12 var 10 pct. højere end samme uge året før.
  • Under normale omstændigheder er elforbruget i en typisk husstand forskelligt i hverdage og i weekenden, men efter nedlukningen af samfundet nærmede hverdagenes elforbrug sig det mønster, som typisk kendes fra weekenddage, idet stigningen i elforbruget særligt skete i dagtimerne på hverdage.
  • I takt med den gradvise genåbning af samfundet og forårets komme faldt elforbruget i husstandene.
  • På produktions- og service-siden betød nedlukningen store ændringer for elforbruget i nogle brancher, mens andre brancher stort set var upåvirkede. De største fald i uge 12, som var på omkring 50 pct. i forhold til året før, skete i gymnasier mv. og grundskoler.

 

COVID-19 restrictions have affected electricity consumption

Colophone

COVID-19 restrictions have affected electricity consumption

Subject group: Environment and energy

Released: 29 July 2020 08:00

No. 2020:11

ISSN pdf: 2446-0354

Contact info: