Skip to content

Privacy and Cookie Policy

We use cookies to improve the user experience. By continuing on this page, you accept our use of cookies.

OK

Please read our Privacy and Cookie Policy here to find out more.

Nordic Statistical Yearbook (Nordisk statistisk årsbok) 2010

Årbogen indeholder tabeller og figurer, som på overskuelig måde belyser ligheder og forskelle mellem de fem nordiske lande - Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige - samt Færøerne, Grønland og Åland.

Nordisk Statistisk Årbog indeholder også sammenligninger med det øvrige Vesteuropa.

Årbogen udgives af Nordisk Ministerråd og redigeres i Danmarks Statistik. Bogen indeholder tal om befolkning, sundhed, uddannelse, arbejdsmarked, kultur, økonomi, handel m.m.

Lav dansk fertilitet
Med 1,8 barn pr. kvinde er Danmark det nordiske land, som har den laveste fertilitet. Danske kvinder føder i gennemsnit 1,8 barn. Dette er dog flere end i det øvrige Vesteuropa (EU-15), hvor fertiliteten er omkring 1,5 barn pr. kvinde.

Mest fødedygtig er de på Island med en fertilitetskvotient på hele 2,2. Tager man Færøerne, Grønland og Åland med i vurderingen, ligger Danmark og Island dog ikke helt i bund og i top:

De ålandske kvinder har nemlig med kun 1,7 barn en endnu lavere fertilitet end danskerne, mens Færøerne overhaler islændingene i den anden ende af målestokken med 2,3 barn pr. kvinde.

Danske kvinder går uden om naturvidenskab
I forhold til kvinderne i de øvrige nordiske lande er de danske kvinder mindst tilbøjelige til at kaste sig ud i de naturvidenskabelige fag (naturvidenskab, matematik og it). Kun 34 pct. af de danske studerende inden for naturfag er en kvindekvinder, mens tallet er helt oppe på 43 pct. i Sverige.

Kvinderne er dog samlet set i overtal på de videregående uddannelser i alle de nordiske lande. De islandske kvinder ligger i front med en andel på 63 pct., mens finnerne ligger i den modsatte ende af skalaen med 54 pct. I Danmark er 58 pct. af de studerende på de videregående uddannelser kvinder.

Læs mere om kønsforskellene i de nordiske lande i Nyt fra Danmarks Statistik.

Enlige ældre har det bedst i Danmark
Andre interessante oplysninger i bogen er bl.a. disse konklusioner:

  • Enlige ældre har relativt bedre vilkår i Danmark end i de øvrige nordiske lande. Dette kan man konstatere ved at benytte EU¿s mål for det, som kaldes risiko for fattigdom.
  • Danmark er mindre grøn end resten af norden målt på anvendelsen af fornybar energi i energiforbruget. Den type af energi udgør kun 18 pct. i Danmark. Island ligger højest i Norden med en andel på 77 pct. Den høje andel skyldes udnyttelsen af termisk energi fra den islandske undergrund.
  • Mikkel er det mest populære drengenavn til babyer i Danmark. I de andre nordiske lande er højeste mode inden for drengenavne Veeti (Finland), Jón (Island) og Lukas (Norge og Sverige).

Gratis online-version
Nordisk Statistisk Årbog udgives af Nordisk Ministerråd og er gratis i pdf-udgaven.

Til bogen er der knyttet en database, der er grundlaget for bogens tabeller og figurer.

Miniårbøger
Miniårbøger på svensk, engelsk og finsk kan hentes som pdf eller rekvireres gratis i trykt form ved at skrive til jj@nmr.dk.


Nordic Statistical Yearbook (Nordisk statistisk årsbok)

Colophone

Nordic Statistical Yearbook (Nordisk statistisk årsbok)
Other
ISBN: 978-92-893-2137-2
Released: 27 October 2010 09:30
No of pages: 150
Contact info:
Klaus Munch Haagensen
Phone: 39 17 35 08