Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Brug og gengivelse af data

Dette website tilhører Danmarks Statistik. Danmarks Statistik er uafhængig af politiske interesser, og vi bestræber os på at præsentere vores tal på en neutral måde.

Det er en del af Danmarks Statistiks mission at stille den officielle statistik gratis til rådighed for vores brugere, og alle er meget velkomne til at bruge og gengive data fra dst.dk, statistikbanken og publikationer fra Danmarks Statistik til skoleopgaver, forskning, medieprodukter eller lignende.

Ophavsret og kildeangivelse

Eksempler på korrekt kildeangivelse:

Dst.dk:

Kilde: Danmarks Statistik -http://dst.dk/da/Statistik/emner/
forbrugerpriser.aspx

Statistikbanken.dk:

Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk/bef1 (koden efter statistikbanken.dk/ angiver den specifikke tabel, tallene kommer fra.)

Du må frit gengive indhold fra dst.dk og statistikbanken.dk, så længe du husker at angive os som kilde. Kildeangivelsen skal så vidt muligt henvise/linke til det pågældende sted på dst.dk eller statistikbanken.dk, hvor brugeren kan se tallene i sin fulde sammenhæng.

Du er velkommen til at gengive vores figurer eller lave dine egne figurer ud fra vores tal. Også her skal vi angives som kilde.

Hvis du viderebearbejder vores tal, skal dette tydeligt fremgå. Det kan du fx gøre ved at skrive: "Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik".

Hvis du er journalist eller redaktør, kan du læse mere om brug af vores tal i pressen på Danmarks Statistiks pressesider.

Bemærk venligst; videreformidling af det fulde indhold af publikationer eller nyhedsbreve må kun finde sted i kommercielt øjemed efter skriftlig tilladelse fra Danmarks Statistik.

Billedmaterialet på dst.dk er bl.a. leveret af: Imageselect, Ingram Publishing, Bee-Line og Scanpix. Brug af pressefotos af Danmarks Statistiks direktion kræver ingen særlig tilladelse, men andre fotos må kun gengives efter aftale med Leila Hjulgaard, llh@dst.dk.

Videoer er produceret af Danmarks Statistiks medarbejdere.  Videoerne er til fri afbenyttelse, så længe de gengives i uændret form.

Ansvar

Danmarks Statistik har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Danmarks Statistik viser links til eksterne kilder som en service. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til fremsatte synspunkter på de pågældende websites.

Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.

 

International statistik

Se vores samlede lister over kilder til internationale statistik
Grafik: International statistik - Danmarks Statistik