Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Overvægtige

Hvor mange danskere er overvægtige?

Sundhedsstyrelsen har samlet diverse oplysninger om forekomst af overvægt og de samfundsøkonomiske konsekvenser på deres temaside om overvægt.

Sundhedsstyrelsens nyeste tal om over- og undervægt kan findes i Den Nationale Sundhedsprofil 2013, der er tilgængelig både som database og som publikation.

DTU Fødevareinstituttet har i artiklen "Flere overvægtige danske kvinder" tal for udviklingen i overvægt for perioden 2005-2013 for børn, mænd og kvinder.

Statens Institut for Folkesundhed har udgivet rapporten "Sundhed og sygelighed i Danmark 2010 - og udviklingen siden 1987".
Kapitel 5.6 indeholder statistikker om befolkningens BMI m.v.

Statens Institut for Folkesundhed står også bag rapporten "Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark". Heri findes et kapitel om fysisk inaktivitet, et om overvægt og et om usund kost. Man finder bl.a. statistik over sammenhængen mellem de tre risikofaktorer og fravær fra arbejdet, forventet levetid og de samfundsøkonomiske omkostninger.

Rockwool Fondens Forskningsenhed har udgivet publikationen "Helbred, trivsel og overvægt blandt danskere", der er en omfattende beskrivelse af helbredsproblemer i befolkningen. Hovedresultaterne fra bogen kan ses i "Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed December 2010".

Specielt om børn og unge:

Skolebørnsundersøgelsen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab indeholder data om børn og unges trivsel og helbred, herunder problemer med vægten.

Hos Sundhedsstyrelsen findes "Den nationale sundhedsprofil unge 2011" og "Temarapport om børn og overvægt".

Internationalt:

Artiklen "Overweight and obesity - BMI statistics" i Eurostats portal Statistics Explained kan benyttes som indgang og vejviser til data om overvægt i Europa.

Health and Food er en rapport med tabeller om vægt, højde, motions- og spisevaner, slankekure m.v. i EU-landene (Special Eurobarometer 246).

World Health Organization har også en emneside om "Obesity and overweight", med link til bl.a. WHO Global Database on Body Mass Index (BMI).

 

Hvad er gennemsnitshøjden for mænd og kvinder?

Tabeller om værnepligtiges gennemsnitshøjde ved session kan ses i Statistisk årbog: Sessionsresultat samt værnepligtiges BMI og højde

Statens Institut for Folkesundhed har indsamlet data om selvrapporteret højde og vægt  for både mænd og kvinder, senest i 2005.

 

Betalings-databanken

Køb adgang til tabeller, der giver et hurtigt overblik over et givet område eller et kundesegment.
Nøgle med statistik - Danmarks Statistik