Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Indkomster

Hvor meget tjener man gennem hele livet?

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet en analyse om danskernes livsindkomster.

Vismandsrapporten, "Dansk Økonomi, efterår 2011" fra Det Økonomiske Råd indeholder en liste over livsindkomster, illustreret ved et indeks hvor en smed = 100 (se kapitel II, fra side 262).

Hvor mange er fattige i Danmark?

I juni 2013 offentliggjorde et ekspertudvalg nedsat af den daværende social- og integrationsminister en rapport med forslag til en fattigdomsgrænse. Definition af denne fattigdomsgrænse, udviklingen i antallet af økonomisk fattige i forhold til denne grænse og ekspertudvalgets rapport kan ses hos Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

I maj 2014 kom så den første årlige udgivelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om fattigdom baseret på udvalgets definition "Familiernes økonomi - fordeling, fattigdom og incitamenter".
Redegørelsen indeholder også afsnit om lønmobilitet, pensionsopsparing, indkomstforskelle og -udvikling og ældres økonomiske vilkår.

Danmarks Statistik sætter særligt fokus på måling af fattigdom i publikationen "Levevilkår"

Danmarks Statistik udgiver årligt publikationen "Indkomster". Bogen indeholder et kapitel om indkomstfordeling. Her kan man finde oplysninger om indkomster fordelt på deciler og gini-koefficient samt en rangordnet liste over årlig indkomst fordelt på faggrupper. 

Gini-koefficienten, der er et mål for uligheden i indkomstfordelingen, kan også ses i "Statistisk tiårsoversigt"Nyeste årgang af publikationen kan lånes på dit lokale bibliotek eller hos Danmarks Statistiks Informationsservice & Bibliotek.

I Statistikbanken findes tabeller vedr. velfærd, hvor man bl.a. har spurgt om husstandens medlemmer synes, at der er let eller svært at få pengene til at slå til:Indikatorer for velfærd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd offentliggør årligt rapporten "Fordeling & levevilkår".
På deres hjemmeside findes en oversigt over alle deres publikationer og analyser vedr. fattigdom.

Kapitel 2 i Vismandsrapporten 2006 fra Det Økonomiske Råd handler om fattigdom.

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har udgivet rapporten "Børnefattigdom i Danmark 2002-2006".
I en artikel der går bag om forskningen beskrives vanskelighederne ved at måle fattigdom. 

Ugebrevet A4 har udført deres egen undersøgelse, hvor de har bedt danskerne selv definere hvor grænsen for fattigdom går.

Københavns Kommune har i Den Københavnske Fattigdomsundersøgelse, kortlagt fattigdom i kommunen.

Mest populære film i Danmark

Se, hvilke film der har solgt flest billetter i de danske biografer
Grafik: Bio - Danmarks Statistik