Data til forskning

 

Kontakt

Medarbejdere i Forskningsservice

Kontakt Forskningsservice,
tlf. 39 17 31 30,
alle hverdage
mellem kl. 9 og 15

Få adgang til Danmarks Statistiks registre - et helt unikt talmateriale

Danmarks Statistiks omfattende registersamlinger, med data indsamlet tilbage fra 70’erne og frem til i dag, indeholder et meget betydeligt forskningspotentiale med næsten uudtømmelige muligheder. For at udnytte potentialet i overensstemmelse med den gældende registerlovgivning, har Danmarks Statistik oprettet en særlig forskerordning, kaldet ”Forskningsservice”, der hjælper og rådgiver omkring forskeradgang til data.

Gennem Danmarks Statistiks forskerordning kan autoriserede forskningsinstitutioner få adgang til de data, de har behov for til at løse konkrete forsknings- og analyseopgaver. Der gives adgang til afidentificerede mikrodata, dvs. data på person- og virksomhedsniveau. Forskerne får adgang til data fra deres egen arbejdsplads over Internettet.

Data fra forskellige andre kilder kan også kobles sammen med data fra Danmarks Statistiks registre, fx fra egne datasamlinger eller fra andre myndigheders registre. Det kræver dog Datatilsynets godkendelse.

For at supplere registerdata med yderligere oplysninger kan Danmarks Statistik også tilbyde at udføre skræddersyede interviewundersøgelser.  Efterfølgende kan de indsamlede interviewdata så kobles sammen med eksisterende registeroplysninger.

Læs mere om interviewundersøgelser

Pris

Når beskrivelsen af dataudtrækket ligger fast fremsender vi et endeligt pristilbud.

Mest populære film i Danmark
Se, hvilke film der har solgt flest billetter i de danske biografer
Grafik: Bio - Danmarks Statistik